Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Här kan du läsa mer om hur vår AI-kundtjänst fungerar. Om du behöver komma i kontakt med oss och funktionerna i AI-kundtjänst av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går.

Hoppa till innehållet

Balingsnäs förskola

På uppdrag av Huddinge kommun bygger vi en ny byggnad för förskolan Balingsnäs i samverkan med COBAB. Byggstart sker i december 2020.


(Illustration HMXW Arkitekter AB)


Projektet omfattar en ny byggnad om cirka 1 520 kvadratmeter i två plan. Förskolan kommer att rymma 8 avdelningar och ha plats för totalt 160 barn. Även förskolegården kommer att utökas genom att mark som ligger bredvid den befintliga gården ska ingå i förskolans tomt. Den tidigare byggnaden från 1970-talet med endast ett plan och plats för 80 barn rivs. 

Förskolan kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Konceptförskola

Balingsnäs förskola är en så kallade konceptförskola som byggs efter en standard som vi tagit fram för att effektivisera byggandet av förskolor i kommunen. Konceptförskolan har samma planlösning var den än byggs men fasad och utemiljö anpassas och skräddarsys utifrån platsens egenskaper och projektets förutsättningar. Att bygga enligt ett färdigt koncept gör att projekteringstiden kapas.

Husets arkitektur är anpassad till förskolans pedagogiska idé, vilket innebär att barngrupperna får egna så kallade hemvister och trygghetspunkter i en smart och välplanerad inomhusmiljö med möjlighet till god omsorg och med barnens och personalens pedagogiska verksamhet och välbefinnande i fokus.

Byggstart sker i december 2020 och förskolan beräknas vara färdigställd våren 2022.

Balingsnäs

April 2021:

  • Montage av utfackningsväggar
  • Montage av fasadställning
  • Byggnation av yttertak

Maj 2021:

  • Byggnation av yttertak samt tätskiktsarbeten
  • Utvändig komplettering av ytterväggar
  • Montage av fönster och dörrar

Juni 2021:

  • Fasadarbeten
  • Start byggnation av innerväggar
  • Start installationsarbeten för VS och el