Förskolan Ängen

En modern och miljömärkt förskola stod klar för invigning på Lännavägen 28-30 hösten 2018. Förskolan har plats för 100 barn.

Så här beskrevs projektet inför byggstart:

Byggnaden blir miljöklassad och energieffektiv vilket innebär att huset kommer att ha tjocka väggar och tak, energieffektiva fönster och till sin konstruktion vara mycket väl isolerat. I huvudsak värms det upp av de människor som vistas i byggnaden samt av hushållsapparater och belysning. Yttre buller stängs ute på ett effektivt sätt jämfört med konventionella hus och byggnaden kommer upplevas som ett ”tyst” hus med en bra akustik. Förskolan får även ett grönt tak av sedum.

Middagsvila i sovsäck

Alla barn som har middagsvila kommer att kunna sova utomhus på altanen i ändamålsenliga sängar och sovsäckar. Förhoppningen är att det ska resultera i friskare barn och mindre smittspridning. Husets arkitektur är anpassad till förskolans pedagogiska idé, vilket innebär att barngruppen får egna så kallade hemvister och trygghetspunkter inomhus.

Lekfull utemiljö

Den nya förskolan är belägen i ett naturområde som gränsar till Ängsnäs skola i väster och Lännavägen i öster. På gården kommer det att finnas ett lekhus och klätterställning samt möjlighet till såväl spring och lugnare lekar samt sand-, balans- och vattenlek.

Byggstart: våren 2017
Planerad inflyttning: kvartal 3 2018