Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Om du kontaktar oss via 08-535 320 10 och samtalet av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd via direktnummer. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går. Här kan du läsa mer om hur vår digitala kundtjänst fungerar. 

Hoppa till innehållet

Stall Sundby gård

På uppdrag av Huddinge kommun bygger vi ett nytt stall vid Sundby Gård.

Det nya stallet är placerat direkt intill befintligt ridhus och cirka 80 meter ifrån det befintliga gamla stallet. Den nya stallbyggnaden kommer ha plats för 40 hästar samt utrymmen för personal, service och kontor.

Personal- och servicedelen omfattar omklädningsrum för ridskolans elever och den arbetande personalen. Ett större rum för teori/samling finns i direkt anslutning till entrén.

210830 Stall Sundby Gård 2048Px 0078

I byggnadens stalldel finns förutom plats för 40 hästboxar, en sadelkammare, ett tvättrum, en spolspilta, ett torkrum samt en lageryta för hantering av foder och hästmedicin med mera.

Under boxarna löper en kulvert med ett automatiskt system för utgödsling som mynnar ut i vid stallets gödselplatta. Ett litet karantänsstall med två uteboxar placeras i närheten av det gamla stallet, för isolering av sjuka hästar eller för att minska smittorisken när nya hästar flyttar in.

Det nuvarande stallet, inrymt i den gamla stenladugården med delar från 1700-talet, kommer inte att rivas. I dagsläget är det dock inte klart vilken typ av verksamhet som kommer att bedrivas i byggnaden i framtiden.

Byggstart är planerat till hösten 2021 och stallet beräknas vara färdigställt årsskiftet 2022/2023.

Vad gör vi nu?

November–december 2021

  • En totalentreprenör för stallbyggnationen är upphandlad och just nu pågår projektering.
  • Arbetena med marksaneringen är avslutade och marken är förberedd för nästa skede i byggproduktionen som innefattar pålning för den nya byggnaden.
  • Pålningen är planerad att starta tidigast i mitten av november.

Tidigare

Augusti-oktober 2021

  • Förberedande arbeten
  • Etablering på byggarbetsplatsen
  • Sanering av marken
210830 Stall Sundby Gård 2048Px 0073
Stall Sundby Gård, augusti 2021.