Glömstahallen

Glömstahallen byggs på Bergavägen och är till för eleverna i närliggande Glömstaskolan samt föreningslivet i Huddinge.


Glömstahallen är en fullstor idrottshall med tillhörande sjuspelsplan (konstgräs), löparbanor, hoppgrop samt en parkering. Projektet certifieras med Miljöbyggnad Silver på byggnaden och Guld på energi.

Hög grönytefaktor

Glömstahallen byggs på en ängssluttning och ambitionen är att området efter byggnation ska ha en så hög grönytefaktor som möjligt. Hallens lågdelar kommer att ha sedumtak och fasaderna på högdelen förses med växtgaller för klätterväxter. Som avskiljning mellan idrottsplats och parkering anläggs en gabionmur med klätterväxter.

Byggnaden på ca 1.800 kvadratmeter omfattar en fullstor idrottshall samt en liten cafédel.

Glömstahallen och konstgräsplanen kommer ligga på Bergavägen och är till för eleverna i närliggande Glömstaskolan samt föreningslivet i Huddinge.

Byggstart: april 2018

Klart: augusti 2019

Hitta hit: