Hoppa till innehållet

Glömstaskolan F-3

Intill nuvarande Glömstaskolan uppförs en mindre skola för klasserna F-3 med plats för 360 elever.

Illustrationer: Arcona Arkitekter och Origo Arkitekter

HUSF_Glomstaskolan_Mark_V15-4230.png
HUSF_Glomstaskolan_Mark_V15-4200.png
Stommontage pågår på byggarbetsplatsen vecka 15, 2019.

Den mindre skolan förhåller sig till den stora likt ett gårdshus till huvudbyggnaden och ramar in skolgården. Även skolgården utvidgas och en bollplan tillkommer. Fönstersättningen känns igen från den stora skolan och de större glaspartierna tar upp formspråket från den befintliga skolans bottenvåning. Den monokroma färgsättningen med betong och detaljer i kortenstål ger dock byggnaden en egen identitet. Sedumtaket ger ett trevligt intryck från den stora skolan.

Miljöbyggnad silver

Ett trapprum i vinkel löper mellan de tre planen och länkar samman byggnaden och gör det lätt att orientera sig. De breda trapporna ger plats plats för både kommunikation och en stunds vila. På första planet finns personalens arbetsområde samt en samlingssal för 100 personer. På andra och tredje planet hemvister samt ateljé. Glömstaskolan F-3 består av fyra hemvister anpassade för 90 elever vardera. I hemvisterna finns tre basrum och ett antal grupprum samt ett öppet studielandskap som kan delas in i en aktiv respektive lugnare delar.

Skolbyggnaden projekteras och byggs för att uppnå Miljöbyggnad  Silver. Byggstart hösten 2018.

Vad gör vi nu?

April/maj 2019

  • Stommontage pågår

Tidigare

Februari/mars 2019

  • Grundläggning och gjutning av väggar och övre platta fortlöper parallellt med markarbetena.
  • Ventilationsrör kommer läggas ner under övre plattan innan gjutningen.
  • I mitten på mars kommer resningen av stommen att påbörjas.

Januari 2019

  • Alla sprängningsarbeten är nu utförda och vi fortsätter med grundläggningen.
  • Gjutningen av grunden har påbörjats och markarbetena fortlöper för fullt.