Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Här kan du läsa mer om hur vår AI-kundtjänst fungerar. Om du behöver komma i kontakt med oss och funktionerna i AI-kundtjänst av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går.

Hoppa till innehållet

Högmora förskola

Högmora är ett område under utveckling och på uppdrag av Huddinge kommun bygger vi nu en förskola i området.

Från att ha varit ett område bestående av huvudsakligen fritidsbostäder, har nu fullskaliga bostads- och attefallshus växt fram i Högmora. Fler är också på väg. På uppdrag av Huddinge kommun bygger vi nu en förskola i området. 

Förskolan byggs på en tomt som gränsar till Södervägen, Skogskärrsvägen och Tuvhopparvägen.

Konceptförskola

Högmora 200531 Luft 0589
Den tomma tomten i maj 2020.

Högmora förskola kommer att stå klar för inflyttning hösten 2021 och kan då ta emot 160 barn, fördelat på åtta avdelningar. Den är en så kallad konceptförskola och byggs efter en standard som tagits fram tillsammans med Huddinge kommun för att effektivisera byggandet av förskolor. 

Konceptet är en förskola i två våningar med samma planlösning var den än byggs men där fasad och utemiljö anpassas efter området och projektets förutsättningar. Att bygga enligt ett färdigt koncept gör att projekteringstiden kapas.

Högmora förskola kommer att vara miljöklassad med miljöbyggnad silver.

Högmora 200817 0914
Under sommaren 2020 pågick arbete med bottenplattan.
Högmora FSK 200928 0282
Byggarbetsplatsen fotograferad en disig dag i slutet av september 2020.