Hoppa till innehållet

Högmora förskola

Högmora är ett område under utveckling och på uppdrag av Huddinge kommun bygger vi nu en förskola i området.

Från att ha varit ett område bestående av huvudsakligen fritidsbostäder, har nu fullskaliga bostads- och attefallshus växt fram i Högmora. Fler är också på väg. På uppdrag av Huddinge kommun bygger vi nu en förskola i området. 

Förskolan byggs på en tomt som gränsar till Södervägen, Skogskärrsvägen och Tuvhopparvägen.

Konceptförskola

Högmora förskola kommer att stå klar för inflyttning hösten 2021 och kan då ta emot 160 barn, fördelat på åtta avdelningar. Den är en så kallad konceptförskola och byggs efter en standard som tagits fram tillsammans med Huddinge kommun för att effektivisera byggandet av förskolor. 

Konceptet är en förskola i två våningar med samma planlösning var den än byggs men där fasad och utemiljö anpassas efter området och projektets förutsättningar. Att bygga enligt ett färdigt koncept gör att projekteringstiden kapas.

Högmora förskola kommer att vara miljöklassad med miljöbyggnad silver.

Vad gör vi nu?

Pålning och sprängning är avslutat och under sommaren kommer arbete med bottenplattan att pågå.