Bildhuggaren

Bildhuggaren i Snättringe är något helt unikt: äldreboende och förskola i ett. Visionen är att det kan bli ett utbyte mellan generationerna. Bygget startade 2018 och de första hyresgästerna kan flytta in år 2021.

På uppdrag av Huddinge kommun bygger Huddinge Samhällsfastigheter ett nytt äldreboende i Snättringe med 90 lägenheter i vårdboendeform. En trädgård hör till äldreboendet. Byggnaden kommer också att rymma en förskola med tillhörande utegård för lek. Förskolan kommer att ha plats för 120 barn uppdelat på sex avdelningar. En avdelning blir nattöppen, ett så kallat nattis.  Köket och personalutrymmen kommer att delas av de båda verksamheterna, vilket ger kostnadsfördelar. Verksamheterna kommer även ha en gemensam samlingssal. 

Förhoppningen är att verksamheterna inspireras att ta vara på sin unika situation.

Åsa Machado, arkitekt

Långt ifrån alla barn har kontakt med den äldre generationen i sitt normala umgänge. Samma sak gäller omvänt för äldre. Men det finns forskning som visar att båda generationerna har utbyte av varandra.

– Genom att förlägga äldreboendet med 90 lägenheter i samma byggnad som sex förskoleavdelningar, så underlättar vi utbytet mellan barn och äldre, sägen Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling på Huddinge Samhällsfastigheter. 

Möjlighet att se varandra och mötas

Arkitekt Åsa Machado och Origo arkitekter har omsorgsfullt planerat och utformat byggnaden så att det finns fina möjligheter för de boende och barnen att se varandra och mötas, när man så väljer.

– Kanske till Lucia-firande eller för fika i trädgården, eller bara en vink från balkongen. Förhoppningen är att verksamheterna inspireras att ta vara på sin unika situation, säger hon.

Vad gör vi nu?

Från och med den 25 november och några veckor framåt kommer arbete pågå även under lördagar, utöver ordinarie arbetstid.

Januari 2019:

  • Fortsatt återfyllning av rena massor
  • Grusning och packning för grundkonstruktioner
  • Formning och armering för kranfundament
  • VA-schakt

December 2018:

  • Bodetablering
  • Sprängning för byggnation
  • Fortsatt återfyllning av rena massor
  • Lokal vattenrening
  • Bergsförstärkning efter sprängning

Hitta hit: