Långsjöskolan

En ny skola planeras att byggas i Kråkvik, intill förskolorna Lövsångaren och Trädgårdssångaren. Byggnaden blir 8 meter hög.

Skola med naturvärden

När Långsjöskolan står klar kommer den ha plats för cirka 360 barn från förskoleklass till årskurs 3. 

Skolans utformning planeras efter omkringliggande område som både har inslag av villabebyggelse men också av många naturvärden. I detaljplanen har träd och andra växtligheter bevarats och kringliggande djurliv skonas med bland annat ett grodhotell, fågelholkar och fladdermusholkar.

Skolan beräknas preliminärt stå klar hösten 2023.

Läs mer på Huddinge kommuns webbplats

 

Hitta hit: