Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Måndag den 7 december från kl 17.00 till och med onsdag den 9 december kl 07.30 sker en planerad uppdatering av vårt fastighetssystem. Vår kundportal samt leverantörsportal är inte tillgängliga under pågående arbete. 

Hoppa till innehållet

Långsjöskolan

På uppdrag av Huddinge kommun bygger vi nya lokaler för Långsjöskolan intill Gömmarens naturreservat i Segeltorp.

Skolan kommer att ha plats för cirka 360 elever från förskoleklass till årskurs 3. Den byggs intill förskolorna Lövsångaren och Trädgårdssångaren. Byggnaden blir åtta meter hög och anpassas till omgivande natur och bebyggelse. Fasaden får ett träliknande utseende.

Vi har satt upp fågel- och fladdermusholkar och byggt en groddamm och ett grodhotell för att bevara naturvärdena i området. 

Transporter till och från byggarbetsplatsen sker via Morkullevägen till Häradsvägen. Vid avfarten till Rödhakevägen från Häradsvägen ska en parkerings- och avlämningsplats byggas. Skolan står klar för inflyttning höstterminen 2022.

Vad gör vi nu?

December 2020 -januari 2021

 • Montering av de sista två våningsplanen, fönster, takbalkar och tak samt fasadskivor.

Tidigare

September-november 2020

 • Montage av smideskonstruktion med betongbjälklag.
 • Markarbeten för parkering- och avlämningsplats vid Häradsvägen.

Juni-augusti 2020

 • Projektet påbörjades med trädfällning, stubbrytning och montage av byggstängsel under april. Under maj har markarbeten med pålning och grundläggning pågått.
 • Under juni så kommer arbeten med bottenplattan för skolan utföras, formsättning och betonggjutning.
 • Vi kommer även att spränga i en mindre omfattning under juni.
 • Stockholm Vatten skall gräva för anslutning av vatten och avlopp på Lövsångarvägen.
 • Borrning av bergvärme kan komma att ske under juli.

April-maj 2020

 • Byggstart 6 april
 • Vi inleder bygget med schaktnings- och utfyllningsarbeten
 • Under vecka 15-16 avverkas de träd som inte ska sparas. 
 • För att skapa en trafiksäker skolväg bygger kommunen en gångväg vid Ålyckevägen.
 • Markarbetena startar vecka 15 och pågår fram till sommaren.

Jan-mars

 • Ett hus rivs vid korsningen Häradsvägen/Rödhakevägen där skolans parkering- och avlämningsplats ska byggas.
 • En översvämningsdamm byggs för att hantera dagvatten från den nya skoltomten.
 • Vi bygger en groddamm och ett grodhotell samt sätter upp fågel-och fladdermusholkar för att kompensera en del av de naturvärden som försvinner när skolan byggs.

 

Översiktlig karta
Översiktlig karta

Hitta hit: