Hoppa till innehållet

Utsäljeskolan

Huddinge Samhällsfastigheter planerar för att bygga en ny skola vid Utsäljeskolan i Segeltorp med plats för 940 elever.

Den nya skolbyggnaden kommer att följa terrängen i närmiljön och ”trappa upp” mot en höjd strax söder om byggnaden. De högre delarna kommer på detta sätt endast nå ungefär samma nockhöjd som omkringliggande flerbostadshus och radhus. Nya Utsäljeskolan planeras omfatta totalt sex våningar inklusive fullstor gymnastiksal. Ju högre upp i huset man befinner sig desto mindre är våningarnas storlek.

Skolan planeras att bli treparallellig vilket betyder att skolan ska ha undervisning för elever från förskoleklass upp till årskurs nio. Den kommer att innehålla hemvister anpassade till 90 elever per hemvist. 

Byggstart: Ännu ej planlagt 

Hitta hit: