Vår kundtjänst via telefon är digital och hanteras av en AI-robot.

Vår kundtjänst via telefon är digital och hanteras av en AI-robot.

Om du behöver komma i kontakt med oss och samtalet av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd via direktnummer. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går. Här kan du läsa mer om hur vår digitala kundtjänst fungerar. 

Hoppa till innehållet

Utsäljeskolan

Huddinge Samhällsfastigheter planerar för att bygga en ny skola vid Utsäljeskolan i Segeltorp med plats för cirka 940 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Illustration: HMXW arkitekter

Den nya Utsäljeskolan kommer att bli en F-9 skola och ha tre parallellklasser inom varje årskurs, samt integrerad grundsärskola om cirka 40 elever. Totalt planeras skolan att rymma cirka 940 elever och cirka 115 personal.

Den nya skolbyggnaden kommer att följa terrängen i närmiljön och ”trappa upp” mot en höjd strax söder om byggnaden. De högre delarna kommer på detta sätt endast nå ungefär samma nockhöjd som omkringliggande flerbostadshus och radhus. Nya Utsäljeskolan planeras omfatta totalt sex våningar inklusive fullstor gymnastiksal. Ju högre upp i huset man befinner sig desto mindre är våningarnas storlek.

Miljöklassad

Skolbyggnaden beräknas bli cirka 14 100 kvadratmeter (BTA). Skolan kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Under byggtiden flyttas skolverksamheten till temporära lokaler vid Källbrinks IP.

Temporära lokaler för Utsäljeskolan

Tidplan

  • Detaljplanen vann laga kraft den 3 september 2020 .
  • Rivningen beräknas kunna påbörjas sommar/höst 2021.
  • Vår/sommar/höst 2022: Stomarbeten.
  • Sommar 2022–Höst/Vinter 2023: Takarbeten
  • Höst 2022-vinter 2024: Invändiga bygg och installationsarbeten
  • Vår 2024: Sista finplaneringsarbetet​
  • Utsäljeskolan ska preliminärt vara inflyttningsklar vår/sommar 2024.

Vad gör vi nu?

Höst 2021

  • Rivning av den befintliga skolbyggnaden

Höst 2021–vår 2022

  • Mark- och grundläggningsarbeten

Tidigare: 

Juli–augusti 2021

  • Demontering av skolpaviljonger

Hitta hit: