Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Om du kontaktar oss via 08-535 320 10 och samtalet av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd via direktnummer. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går. Här kan du läsa mer om hur vår digitala kundtjänst fungerar. 

Hoppa till innehållet

Utsäljeskolan

Huddinge Samhällsfastigheter planerar för att bygga en ny skola vid Utsäljeskolan i Segeltorp med plats för cirka 940 elever från förskoleklass till årskurs 9.

Illustration: HMXW arkitekter

Den nya Utsäljeskolan kommer att bli en F-9 skola och ha tre parallellklasser inom varje årskurs, samt integrerad grundsärskola om cirka 40 elever. Totalt planeras skolan att rymma cirka 940 elever och cirka 115 personal.

Den nya skolbyggnaden kommer att följa terrängen i närmiljön och ”trappa upp” mot en höjd strax söder om byggnaden. De högre delarna kommer på detta sätt endast nå ungefär samma nockhöjd som omkringliggande flerbostadshus och radhus. Nya Utsäljeskolan planeras omfatta totalt sex våningar inklusive fullstor gymnastiksal. Ju högre upp i huset man befinner sig desto mindre är våningarnas storlek.

Miljöklassad

Skolbyggnaden beräknas bli cirka 14 100 kvadratmeter (BTA). Skolan kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Under byggtiden flyttas skolverksamheten till temporära lokaler vid Källbrinks IP.

Temporära lokaler för Utsäljeskolan

Tidplan

 • Vinter 2021: Grundläggningsarbeten påbörjas och beräknas hålla på till sommaren 2022.
 • Sommar 2022: Stommen kan börja resas och arbetet fortlöper till vintern 2022.
 • Vintern 2022: Invändiga arbeten, byggnationer av rumsbildningar samt installationsarbeten pågår till projektets färdigställande våren 2024.
 • Utsäljeskolan ska preliminärt vara inflyttningsklar vår/sommar 2024.

Vad gör vi nu?

Höst 2021

 • För att förbereda för den nya skolan kommer entreprenören att genomföra sprängningar under fyra veckor med start vecka 48. Arbetet pågår dagtid.
 • Arbetet med framtagande av bygghandlingar för den nya skolan pågår och är i sitt slutskede.
 • Bodetableringen håller på att installeras och platsledningen kommer vara på plats från mitten av november.
 • Markarbeten samt trädfällning pågår.

Tidigare: 

Höst 2021

 • På byggarbetsplatsen utförs rivningsarbeten av den befintliga skolan som beräknas vara färdigriven vintern 2021.
 • Markarbeten för den tilltänkta fotbollsplanen är färdiga.

Sommar 2021

 • Demontering av skolpaviljonger

Hitta hit: