Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Här kan du läsa mer om hur vår AI-kundtjänst fungerar. Om du behöver komma i kontakt med oss och funktionerna i AI-kundtjänst av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går.

Hoppa till innehållet

Stensängsskolan

På uppdrag av Huddinge kommun bygger vi om Stensängsskolan i Stuvsta, för att möta dagens behov och skapa fler skolplatser. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med NCC. Byggstart sker i januari 2021.

(Foto: Comarc)

– Med den här om- och tillbyggnationen får Stensängsskolan, som byggdes 1944, plats för fler elever. Vi ser fram emot att i samverkan med NCC även anpassa skolans ytor, både inomhus och utomhus, för att möta dagens pedagogiska behov och nya framtida arbetssätt, säger Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling, Huddinge Samhällsfastigheter.

Fler skolplatser

Stensängsskolan i Stuvsta behöver renoveras för att leva upp till dagens krav på bland annat tillgänglighet och arbetsmiljö. Skolan är även i behov av fler skolplatser och behöver därför även byggas ut. Idag rymmer skolan cirka 180 elever, från förskoleklass till årskurs 5. När ombyggnaden är klar kommer det att finnas plats för cirka 240 elever.

Projektet omfattar en tillbyggnad om cirka 1 800 kvadratmeter samt ombyggnad av cirka 1 600 kvadratmeter. Skolan kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad 3.0 Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Byggstart sker i januari 2021 och skolan beräknas vara färdigställd sommaren 2022. Under ombyggnationen kommer skolans verksamhet flytta till paviljonger.

Vad gör vi nu?

Juni–juli 2021

 • Arbetet med att resa stommen för utbyggnaden av skolan fortsätter. De tunga transporterna för stommontage beräknas pågå till början av juli.

Tidigare

Maj 2021

 • ​I början av maj kommer vi att gjuta plattan.
 • I slutet av maj börjar vi resa stommen för utbyggnaden av skolan. De tunga transporterna för stommontage beräknas pågå till början av juli.
210519 Stensängsskolan 2048Px 0852
Stensängsskolan 19 maj. Med stor precision lyfter mobilkranen väggelementen på plats.

April 2021

 • Arbetena med schakt för vatten och avlopp pågår för fullt inom arbetsområdet.
 • Betongarbeten pågår för utbyggnaden.
 • Hissgropen är klar och arbetet fortsätter med form och armering.
 • Vecka 15 kommer arbetet med att slå spont längs Ågestavägen starta. Detta är ett bullrande arbete och kommer att pågå cirka en månad. Vi gör allt vi kan för att hålla nere störningarna.
HUSF Stenängsskolan 210416 2048Px 0798
Stenängsskolan 16 april 2021.

Mars 2021

 • Schaktarbetena för skola och utemiljön fortsätter. Vi har lite sprängningsarbeten kvar men räknar med att det är klart i mitten av mars.
 • Under vecka 9 kommer pålningsarbetena starta och de kommer pågå ca 2-3 veckor. Rivningen av paviljongerna är klar och vi kommer snart att få våra etableringsbodar på plats.

Februari 2021

 • Nu pågår schaktarbeten för den nya skolbyggnaden och för den nya utemiljön.
 • Under vecka  5 kommer vi att påbörja sprängningsarbeten. Vi har påbörjat rivningen av paviljongerna och arbetet med den nya infartsvägen via Svedjevägen pågår.

2020

 • Under jullovet 2020-2021 flyttar skolans verksamhet till paviljonger mellan Huddingehallen och Huddingegymnasiet vid den lilla gångvägen Fritidsgången. Paviljongerna sätts upp hösten 2020 med start i oktober och är anpassade efter skolans verksamhet. Förutom klassrum kommer paviljongerna att innehålla grupprum, ett litet kök och ett öppet torg för exempelvis mellanmål och samlingar.
 • Det kommer att anläggas en skolgård utanför paviljongerna med lekredskap anpassade för F-5-elever. Runt hela skolan byggs ett staket.