Hoppa till innehållet

Stensängsskolan

På uppdrag av Huddinge kommun bygger vi om Stensängsskolan i Stuvsta, för att möta dagens behov och skapa fler skolplatser. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med NCC. Byggstart sker i januari 2021.

(Foto: Comarc)

– Med den här om- och tillbyggnationen får Stensängsskolan, som byggdes 1944, plats för fler elever. Vi ser fram emot att i samverkan med NCC även anpassa skolans ytor, både inomhus och utomhus, för att möta dagens pedagogiska behov och nya framtida arbetssätt, säger Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling, Huddinge Samhällsfastigheter.

Fler skolplatser

Stensängsskolan i Stuvsta behöver renoveras för att leva upp till dagens krav på bland annat tillgänglighet och arbetsmiljö. Skolan är även i behov av fler skolplatser och behöver därför även byggas ut. Idag rymmer skolan cirka 180 elever, från förskoleklass till årskurs 5. När ombyggnaden är klar kommer det att finnas plats för cirka 240 elever.

Projektet omfattar en tillbyggnad om cirka 1 800 kvadratmeter samt ombyggnad av cirka 1 600 kvadratmeter. Skolan kommer att miljöklassas enligt Miljöbyggnad 3.0 Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval.

Byggstart sker i januari 2021 och skolan beräknas vara färdigställd sommaren 2022. Under ombyggnationen kommer skolans verksamhet flytta till paviljonger.

Vad gör vi nu?

  • Under jullovet 2020-2021 flyttar skolans verksamhet till paviljonger mellan Huddingehallen och Huddingegymnasiet vid den lilla gångvägen Fritidsgången. Paviljongerna sätts upp hösten 2020 med start i oktober och är anpassade efter skolans verksamhet. Förutom klassrum kommer paviljongerna att innehålla grupprum, ett litet kök och ett öppet torg för exempelvis mellanmål och samlingar.
  • Det kommer att anläggas en skolgård utanför paviljongerna med lekredskap anpassade för F-5-elever. Runt hela skolan byggs ett staket.