Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Här kan du läsa mer om hur vår AI-kundtjänst fungerar. Om du behöver komma i kontakt med oss och funktionerna i AI-kundtjänst av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går.

Hoppa till innehållet

Sjöängens förskola

På uppdrag av Huddinge kommun planerar vi att bygga en ny förskola för sju avdelningar med plats för 140 barn i Trångsund.

Sjöängens förskola ligger i ett naturskönt område med ett naturreservat som granne. Tomten har använts som upplagsplats tidigare och Huddinge kommun har därför sanerat marken. Det finns en liten del naturmark på tomten, som projektet i möjligaste mån försöker spara.

Den planerade byggnaden är i en våning, med leverans och personalingång längs med Trångsundsvägen och barnentréer på gavlarna.

Förskolan lånar sin färgskala från det intilliggande lummiga naturreservatet. Fasaderna utgörs av fibercementskivor och plåt där huvuddelen av fasaden förses med ett varierat mönster i en mossgrön kulör. Huvudentréer och fönster markeras och lyfts fram färgmässigt med en höstorange kulör.

Den del av förskolan som ska används som utesovplats, kläs med perforerad mossgrön plåt i ett mönster av trädkronor vilket ger möjlighet både till genomsiktlighet och ett intressant ljusspel i rummet.

Vad gör vi nu?

Beräknad byggstart oktober 2021.