Hoppa till innehållet

Trångsundsskolan

Trångsundsskolan har behov av att effektivisera sina ytor. Två skolbyggnader rivs och två nya huskroppar om cirka 3.000 kvm uppförs med ny placering för att passa dagens behov.

Foto: Arcona

Om- och tillbyggnaden kommer att öka kapaciteten på skolan med ytterligare 150 elever. När projektet är klart kommer det att finnas plats för cirka 900 elever i tre paralleller i årskurserna F-9. 

Hus C och Hus D kommer att rivas och ersätts med en ny souterrängbyggnad, Hus J, i tre plan. Hus F kompletteras med en tillbyggnad, Hus K. Övriga befintliga lokaler kommer att renoveras och rustas upp. 

De nya skolbyggnaderna värms med fjärrvärme och avses certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Det ena huset kommer delvis ha sedumtak.

skiss1.png
Trångsundsskolans nuvarande byggnadsbestånd.
skiss2.png
Hus C och D rivs på grund av för stora underhållsbehov.
skiss3_NY.jpg
Nya byggnader hus K och hus J.

Utvecklad utemiljö

I samband med bygget kommer utemiljön och belysningen att utvecklas och förbättras för att skapa en inspirerande och trygg skolgård, med ytor för både lugn och aktiv lek. Genom att riva de mindre byggnaderna i dåligt skick får skolan även en utemiljö med öppnare känsla.

Projektet genomförs i samverkan med Arcona enligt kontraktsmodellen Partnering och beställare är Huddinge kommun.

Tidplan

Preliminär byggstart: juni 2020
Klart för inflytt: augusti 2022

Informationsmaterial

Vad gör vi nu?

Nu går projektet in i en spännande byggfas där en av de nya skolbyggnaderna kommer börja ta form! Under den kommande månaden ska både platta gjutas och stomme resas för Hus J.

Det innebär dock också att det kommer bli den mest intensiva perioden vad gäller byggtransporter. Fredag, v 38, kommer det upp mot 20 transporter med betong för gjutning av plattan. Under veckan därpå blir det ytterligare en gjutetapp, tisdag eller onsdag. Under fredagen kommer sen kranbilen för stommontaget att levereras och ställas upp.

Montage av stommen startar v 40 och pågår drygt tre veckor. Under denna tid får vi räkna med 4-6 tungtransporter om dagen. Transporterna kommer att köra in och ut i motgående körriktning genom portalen. Detta för att klara den svängradie som transporterna kräver. Samtliga tungtransporter kommer att övervakas och ledsagas av gående från Tornslingan och hela vägen in på arbetsområdet. Detsamma gäller vid utfart.

Med anledning av ovan är vi enormt tacksamma för i största möjligaste mån undvikande av biltrafik på Tornslingan. För lämning och hämtning av elever påminner vi om att en kostnadsfri skolparkering har anordnats vid Stortorpshallen. Från parkeringen når man skolområdet enklast via den norra trappan vid Kungsvägen, alternativt den nybyggda östra gångvägen/trappan från Hammartorpsvägen.

Tidigare:

Augusti 2020

Schakt- och sprängningsarbeten är nu färdigställda för nybyggnad av Hus J. Vi tackar för ert tålamod med de oundvikliga buller det inneburit. Nu startar lite mindre störande arbeten med yttre och inre VA samt isolering grund inför gjutning av plattan om några veckor. 

Vid skolstart v 34 kommer den nya vägbommen in till skolområdet att driftsättas. Personalparkering samt parkering för lämning och hämtning är flyttad till parkeringsytan vid Stortorpshallen. Parkeringen nås enklast via den nybyggda ”Östra entrén” med gångväg och trappa från Hammartorpsvägen (se bild nedan). 

Juli 2020 

Det intensiva arbetet med rivning av Hus C och D som varit i full gång beräknas nu vara helt klart i månadsskiftet. Parallellt med rivningen pågår friläggning och borrning av berg inför sprängningsarbeten. Sprängning beräknas ske sista veckan i juli och därefter startar bergsschakter och borttransport av massor. 

Juni 2020

Nu har vi fått bodetableringen på plats och så fort det efterlängtade sommarlovet startar för Trångsundsskolans elever den 11 juni så påbörjar vi inhägnad av arbetsområdet för Etapp 1. 

Måndag 15 juni startar rivning av Hus C och D och rivningsarbetena förväntas pågå under ca 6 veckor. Under juni månad utförs även schaktarbeten och ledningsomläggningar i mark, samt en infartsbom för att förhindra obehörig trafik in till skolområdet installeras. 

Skärmavbild 2020 09 18 Kl. 12.34.18
Personalparkering samt parkering för lämning och hämtning är flyttad till parkeringsytan vid Stortorpshallen. Parkeringen nås enklast via den nybyggda ”Östra entrén” med gångväg och trappa från Hammartorpsvägen
Skärmavbild 2020 08 13 Kl. 18.22.31

Kontaktpersoner:

Torbjörn Wallin

Projektutvecklare, Huddinge Samhällsfastigheter