Hoppa till innehållet

Trångsundsskolan

Trångsundsskolan har behov av att effektivisera sina ytor. Två skolbyggnader rivs och två nya huskroppar om cirka 3.000 kvm uppförs med ny placering för att passa dagens behov.

Foto: Arcona

Om- och tillbyggnaden kommer att öka kapaciteten på skolan med ytterligare 150 elever. När projektet är klart kommer det att finnas plats för cirka 900 elever i tre paralleller i årskurserna F-9. 

Hus C och Hus D kommer att rivas och ersätts med en ny souterrängbyggnad, Hus J, i tre plan. Hus F kompletteras med en tillbyggnad, Hus K. Övriga befintliga lokaler kommer att renoveras och rustas upp. 

De nya skolbyggnaderna värms med fjärrvärme och avses certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Det ena huset kommer delvis ha sedumtak.

skiss1.png
Trångsundsskolans nuvarande byggnadsbestånd.
skiss2.png
Hus C och D rivs på grund av för stora underhållsbehov.
skiss3_NY.jpg
Nya byggnader hus K och hus J.

Utvecklad utemiljö

I samband med bygget kommer utemiljön och belysningen att utvecklas och förbättras för att skapa en inspirerande och trygg skolgård, med ytor för både lugn och aktiv lek. Genom att riva de mindre byggnaderna i dåligt skick får skolan även en utemiljö med öppnare känsla.

Projektet genomförs i samverkan med Arcona enligt kontraktsmodellen Partnering och beställare är Huddinge kommun.

Tidplan

Preliminär byggstart: juni 2020
Klart för inflytt: augusti 2022

Informationsmaterial

Vad gör vi nu?

Nu har vi fått bodetableringen på plats och så fort det efterlängtade sommarlovet startar för Trångsundsskolans elever den 11 juni så påbörjar vi inhägnad av arbetsområdet för Etapp 1. 

Måndag 15 juni startar rivning av Hus C och D och rivningsarbetena förväntas pågå under ca 6 veckor. Under juni månad utförs även schaktarbeten och ledningsomläggningar i mark, samt en infartsbom för att förhindra obehörig trafik in till skolområdet installeras. 

(se bilder nedan)

Skärmavbild 2020 06 03 Kl. 10.26.58
Skärmavbild 2020 06 03 Kl. 10.27.11

Kontaktpersoner:

Torbjörn Wallin

Projektutvecklare, Huddinge Samhällsfastigheter