För våra hyresgäster

Här har vi samlat information som kan underlätta för dig som hyr en lokal av oss. Klicka vidare för att läsa mer och hör gärna av dig om du undrar något!

Kundärenden

Kundärenden

Göra en felanmälan, beställning eller annat kundärende.

Kundärenden

Våra lokaler

Våra lokaler

Vill du ha kontaktuppgifter till någon av våra medarbetare för en specifik skola, förskola eller annan lokal?

Våra lokaler

Vanliga frågor

Vanliga frågor

Vad gäller för till exempel fasadskyltar eller ventilation? 

Frågor och svar