För våra hyresgäster

Här har vi samlat information som kan underlätta för dig som hyr en lokal av oss. Klicka vidare för att läsa mer och hör gärna av dig om du undrar något!

Kundärenden

Gör en felanmälan, beställning eller annat kundärende i vår kundportal.

Kundärenden

Vanliga frågor

Vad gäller för brandskydd och hur får man hjälp om man vill byta fasadskyltar?

Frågor och svar

Våra lokaler

Våra lokaler

Här hittar du våra lokaler i bokstavsordning med kontaktuppgifter till ansvariga medarbetare.

Våra lokaler