Årets kundenkät har skickats ut

Under våren genomför Huddinge Samhällsfastigheter en kundundersökning. En enkät med frågor om hur de kommunala verksamheterna i våra lokaler upplever vår service och förvaltning har skickats ut via e-post.

Balingsnässkolan


– Det ska bli spännande att se resultatet, säger Stephanie Olsson, kundförvaltare. Vi arbetar aktivt med att vara lyhörda och uppfylla våra hyresgästers förväntningar. Vår förhoppning är att detta ska återspegla sig i undersökningens svar.

Undersökningen genomförs i samarbete med sju andra Södertörnskommuner. Det ger möjlighet att lära av varandra. Under hösten kommer resultatet att följas upp noggrant och därefter över tid leda till konkreta aktiviteter och förbättringar för Huddinge Samhällsfastigheters lokalhyresgäster. 

– Tillgänglighet och återkoppling är några av de områden där vi redan nu ser potential till utveckling, säger Timo Björkholm, förvaltningschef. Men i vår strävan att bli så bra som möjligt är det viktigt att verkligen veta vad de som är verksamma i våra lokaler tycker. Vi hoppas därför att så många som möjligt tar sig tid att fylla i enkäten.