Mer än en fotbollsplan tack vare idéer från barn och ungdomar

2018-09-18
Den 18 september invigs en ny bollplan vid Annerstaskolan. Tack vare idéer från barn och ungdomar i Huddinge så har planen blivit mer än bara en fotbollsplan.

Foto: Huddinge kommun

Under mars månad hade kultur-och fritidsförvaltningen på Huddinge kommun ett dialogmöte med barn och ungdomar där det verkligen märktes att frågan engagerade. Över sextio barn, som hade massor av tankar och idéer deltog. Som ett resultat av dialogmötet fick Huddinge Samhällsfastigheter, som förvaltar bollplanen, i uppdrag från kommunen att skapa en yta för flera olika aktiviteter. Basketplanen och lekytorna har fått en uppfräschning och dessutom skapades en mindre dansyta med ett DJ-bås och miniläktare. 

– Idrottsytan behövs verkligen i Flemingsberg, som är en stadsdel med få idrottsföreningar. Vi hoppas att den nya anläggningen ska ge en skjuts till nystart av föreningar som kan möta barnen och ungdomarna i området, säger Linda Örneblad, verksamhetschef idrott och anläggning på Huddinge kommun. 

Annerstaskolans nya bollplan med konstgräs kommer bland annat användas av Futebol da forca, som verkar för att stärka tjejers rättigheter och möjligheter genom fotboll. 

Invigning den 18 september kl. 15.30

Anläggningen invigs den 18 september kl. 15.30 av Vibeke Bildt (L), ordförande i kultur- och fritidsnämnden och Tomas Hansson (KD), styrelseordförande i Huddinge Samhällsfastigheter.

Huddinge Samhällsfastigheter bjuder på kaffe, saft och bullar.

Nytt och upprustat:

  • Bollplan med konstgräsplan
  • Dansyta med ett DJ-bås och miniläktare
  • Cykelparkering
  • Grillyta för engångsgrillar
  • Boulebana
  • Basketplan
  • Lekplats
  • Löparbana
  • Hoppgrop