Miljöklassad konceptförskola sparar både tid och pengar

2018-11-30
Huddinge Samhällsfastigheter har hittills byggt fem så kallade konceptförskolor. De har byggts efter en standard som tagits fram för att effektivisera byggandet av förskolor i kommunen.

Huddinge växer och med det ökar behovet av fler förskoleplatser. För att kunna bygga effektivt har Huddinge Samhällsfastigheter utvecklat en konceptförskola med smart och välplanerad inomhusmiljö för att barn och personal ska få de utrymmen som krävs.

Konceptet har utvecklats från fem avdelningar till en åttaavdelnings-förskola i två våningar med samma planlösning var den än byggs men där fasad och utemiljö anpassas efter området och projektets förutsättningar. Att bygga enligt ett färdigt koncept gör att projekteringstiden kapas.

Illustration som visar hur en av framtidens planerade konceptförskolor i Huddinge skulle kunna se ut. Denna förskola har plats för 160 barn. Illustration: Tyréns

Miljöklassad och energieffektiv

Konceptförskolan är miljöklassad med miljöbyggnad silver och är energieffektiv vilket innebär att den har tjocka väggar och tak, energieffektiva fönster och till sin konstruktion är mycket väl isolerad. Yttre buller stängs ute på ett effektivt sätt jämfört med konventionella hus och byggnaden upplevs därför ha en god akustik.

– Genom att utgå från en genomtänkt standard när vi bygger nytt går det att korta tiden från start till mål utan att tumma på miljökrav och kvalitet, säger Torbjörn Wallin, projektutvecklare på Huddinge Samhällsfastigheter. Det spar både tid och pengar samtidigt som miljökvaliteten upprätthålls.

Genom att utgå från en genomtänkt standard går det att korta tiden från start till mål utan att tumma på miljökrav och kvalitet.

Torbjörn Wallin, projektutvecklare Huddinge Samhällsfastigheter


God omsorg i hållbara förskolor

Huddinge Samhällsfastigheters konceptförskolor har alltid en balkong så att alla barn som har middagsvila ska kunna sova utomhus. Förhoppningen är att det ska resultera i friskare barn och mindre smittspridning. Husets arkitektur är anpassad till förskolans pedagogiska idé, vilket innebär att barngrupperna får egna så kallade hemvister och trygghetspunkter inomhus. Konceptförskolornas fasad anpassas efter områdets karaktär och utemiljöerna skräddarsys utifrån platsens egenskaper.

– Tillsammans med Huddinge kommun ser vi till att barnen får en god omsorg i hållbara förskolor där barnens och personalens pedagogiska verksamhet och välbefinnande är i fokus, säger Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling på Huddinge Samhällsfastigheter. Med vår konceptförskola blir beställningsprocessen även enklare för kommunen.

Fakta Huddinge Samhällsfastigheters konceptförskola

  • Åtta avdelningar
  • 160 barn
  • 1 510 kvm BTA
  • 1 350 kvm BRA
  • Miljöbyggnad silver

Färdiga konceptförskolor i Huddinge:

Sagoskogen, Källbrinks förskola, Väktaren, Utsikten och förskolan Ängen.

Läs mer:

Promenad till nybyggd förskola

Huddinge Samhällsfastigheters bygge av förskolan Ängen är nu klart och några av de 100 barn som fått plats på förskolan genomförde under fredagen en symbolisk promenad till nya byggnaden tillsammans med föräldrar och personal.

Promenad till nybyggd förskola

Byggprojekt

Vår byggproduktion består av bland annat nya idrottshallar, förskolor och skolor samt större till- och ombyggnader i befintliga samhällsfastigheter. Här visar vi planerade, pågående och nyligen avslutade byggprojekt.

Fler byggprojekt