Gemensam satsning mot klotter

Det kostar mycket att sanera klotter och skadegörelse. Huddinge Samhällsfastigheter har tillsammans med Huddinge kommun och Huge Bostäder tecknat ett gemensamt avtal med Aremo för att snabbare få bort klotter. Förhoppningen är att kostnaderna ska minska.

Huddinge Samhällsfastigheter har tillsammans med Huddinge kommun och Huge Bostäder startat ett aktivt arbete med att få bort klotter i Huddinge, bland annat genom att teckna ett gemensamt avtal med företaget Aremo som utför klottersanering.

Målet med det gemensamma arbetet mot klotter är att klottersaneringskostnaderna i kommunen ska minska med minst 50 procent till 2021. Allt klotter som anmäls ska saneras inom 48 timmar efter inkommen felanmälan om väderomständigheterna så tillåter.

Som hyresgäst hos Huddinge Samhällsfastigheter felanmäler du klotter, precis som tidigare, via vår kundportal eller genom att ringa vår kundservice.

Kundärende

Felanmälan via app

Du kan också felanmäla klotter via Huddinge kommuns app eller genom att kontakta Huddinge servicecenter om du ser klotter på fastigheter som inte tillhör Huddinge Samhällsfastigheter.

Ladda ned appen Felanmälan Huddinge via App Store
Ladda ned appen Felanmälan Huddinge via Google Play