Kombinerat vårdboende och förskola ska ge utbyte mellan generationerna

2019-02-13
Nu bygger Huddinge Samhällsfastigheter Huddinge kommuns första kombinerade vårdboende och förskola i Snättringe.

bildhuggaren_webb.png
Foto: Origo arkitekter

Det blir 90 lägenheter i vårdboendeform och 120 förskoleplatser fördelat på sex avdelningar varav en med nattomsorg, så kallat nattis. De första hyresgästerna flyttar in år 2021.

Barn och äldre kan mötas

Samlingssal, personalutrymmen och kök kommer att användas gemensamt vilket ger såväl miljö- som kostnadsfördelar. Visionen är ett tydligt utbyte mellan generationerna, vilket långt ifrån alla barn och äldre har idag.

– Förskolebarn och äldre i behov av äldreomsorg är två grupper som växer i Huddinge och därmed också behovet av fler förskolor och äldreboenden. Genom att kombinera äldreboende och förskola i samma hus så använder vi skattemedlen effektivt och skapar trivsamma miljöer där man kan mötas över generationsgränserna, säger Malin Danielsson (L), kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor.

– När verksamheterna delar utrymmen behöver mindre mark bebyggas och det finns möjlighet till samordningsfördelar för personalen under till exempel kvällar och helger, säger Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling på Huddinge Samhällsfastigheter.

Liv och rörelse skapar trivsel

Byggnaden utformas så att de äldre kan blicka ut över förskolegårdens liv och rörelse, och barnen kan samtidigt få en uppmuntrande vink eller ett leende.

– Erfarenheter från äldreboenden med vacker utsikt visar att många hellre väljer att sätta sig där det är liv och rörelse än att titta på utsikten. Vår förhoppning är att barn och äldre ska mötas, kanske för Luciafirande eller för fika i trädgården, säger Håkan Lindblom. 

– Vår förhoppning är att barn och äldre ska mötas, kanske för Luciafirande eller för fika i trädgården.

Håkan Lindblom, chef fastighetsutveckling på Huddinge Samhällsfastigheter

Kombinationen äldreboende och förskoleverksamhet finns i bland annat Japan och USA.

– Internationell forskning på boenden som liknar det i Snättringe visar på många mätbara positiva effekter, som att de boende lever längre och pratar mer med varandra. Nu ska man vara försiktig med att påstå att det är så, men en rimlig bedömning är att fördelarna är betydligt fler än nackdelarna, säger arkitekt Åsa Machado som arbetar med projektet på konsultbasis.

Odling i Sinnenas trädgård 

Bygget ska miljöcertifieras enligt Sweden Green Building Council nivå silver och guld. Bland annat blir byggnadens energianvändning mycket låg och dagvattnet ska renas innan det leds vidare ut i dagvattennätet. Det skapas också en Sinnenas trädgård med odlingsmöjligheter i upphöjda växtbäddar. Detta eftersom forskning visar att personer med demenssjukdomar mår bra av att få sina sinnen stimulerade genom att vistas ute i naturen.