Spikslag för Tomtbergaskolans tillbyggnad

2018-05-23
En tillbyggnad på grusplanen norr om den befintliga skolbyggnaden ska öka kapaciteten på Tomtbergaskolan med 400 elever.

Som startskott för projektet arrangerade Huddinge Samhällsfastigheter tillsammans med Huddinge kommun ett första spikslag.

Hundratals barnhänder spikade ner cirka 1000 små spikar i rejält virke. Virket kommer under hösten att byggas in i den nya delen av skolan. Alla barn som spikade ner en egen spik kommer  alltså kunna peka på den nya skolbyggnaden och säga; "jag har hjälpt till med bygget!".

Stämningsfull ceremoni

Representanter från elevrådet, rektor Boel Ehrenberg, Huddinge Samhällsfastigheters styrelseordförande Tomas Hansson (KD) och kommunalrådet Malin Danielsson (L) deltog i den stämningsfulla och hjärtliga ceremonin för elever, föräldrar och personal på Tomtbergaskolans soliga skolgård. 

– När den här skolan byggdes 1920 så hade man lite andra idéer om vad en skola är, sa kommunalrådet Malin Danielsson (L) till skolans elever. Nu har det hänt mycket inom pedagogik och så vidare och då ser också behovet av lokaler annorlunda ut. Vi vill ha lokaler som gör att er rektor, era lärare och alla andra som jobbar med er i skolan ska kunna göra en jättebra verksamhet så att ni lär er massor av saker och trivs bra.

Kulturhistoriska värden bevaras

När utbyggnaden är klar finns det plats för cirka 840 elever i fyra paralleller i årskurserna F-6. Den befintliga skolbyggnadens och områdets kulturhistoriska värde ska bevaras.

I samband med bygget förbättras också tillgängligheten och utemiljöerna. En ny huvudentré skapas inom tillåtet avstånd från parkerings- och avlämningsplats. En ny gång- och cykelbana anläggs i västra delen av skolområdet och knyter an till Rådsparken och Kommunalvägen. 

Tomtbergaskolan står klar för inflytt hösten 2021.

Läs mer om projektet