Oplogade förskolegårdar i Vårby/Segeltorp

Vår förvaltning och våra entreprenörer har under natten jobbat för att komma ikapp med de stora mängder snö som fallit under helgen. Ett antal förskolegårdar i Vårby/Segeltorp är dock under måndagen oplogade. I övriga områden har vår snöröjning fungerat väl.

För att skapa en trygg vintermiljö sker snöröjning och halkbekämpning vid våra förskolor och skolor kvällar och nätter, för barnen och elevernas säkerhet.

– Vår entreprenör i Vårby/Segeltorp har inte kunnat hanterat de snömängder som kommit på det sätt som behövs vid så här kraftiga snöfall, säger Erik Sandin, trädgårdschef på Huddinge Samhällsfastigheter. Det är olyckligt. Under natten mot tisdag går vår entreprenör ut igen och kör den snö som inte hunnits med. 

Huddinge Samhällsfastigheter maskinplogar vid snöfall under natten mellan kl 24.00-06.30.  På grund av säkerhetsrisken maskinplogas inga skol- och förskolegårdar dagtid. Snöröjning med skyffel pågår under dagen.

Trygg vintermiljö