Avfall

I hyresavtalet framgår vad som gäller för sophantering. I vissa hyresavtal ingår sophämtning, i fastighetens miljörum. Om det inte ingår i ditt avtal behöver du teckna ett abonnemang för sophämtning med SRV. Det är de som hanterar avfall i Huddinge kommun. Du hittar mer information på deras webbplats.

SRV

Finns miljörum?

Om din lokal ligger i en fastighet med miljörum kan du välja att sopsortera där. Grovavfall, elavfall och farligt avfall är sådant som dessvärre inte kan slängas där. Om du har sådana sopor kan du kontakta SRV för att beställa hämtning, mot en kostnad. 

Matavfall

Cirka 80 procent av våra lokaler har möjlighet att sortera matavfall.