Parkering

Parkeringstillstånd

Är du kommunanställd behöver du från och med 19 augusti 2019 ett digitalt p-tillstånd för att få nyttja Huddinge Samhällsfastigheters parkeringar. Du hittar praktisk information om detta på Huddinge kommuns intranät. 

Tillfälliga dagtillstånd beställs av behörig beställare på Huddinge kommun (verksamhetschef eller motsvarande) via e-post parkeringstillstand@husf.se. Dagtillstånden gäller på ytor som Huddinge kommun hyr av Huddinge Samhällsfastigheter, vardagar klockan 06.00-20.00.

Vid frågor eller behov av att parkera andra tider kontakta oss via e-post parkeringstillstand@husf.se