Hoppa till innehållet

Parkering

Under hösten/vintern 2019 blir parkeringarna vid våra fastigheter avgiftsbelagda. Syftet är att öka omsättningen på bilar och att skapa bättre framkomlighet.

De nya parkeringsreglerna gäller från och med att ny skyltning är på plats. Skyltningen sker löpande under hösten/vintern 2019.

Digitalt parkeringstillstånd

Är du kommunanställd behöver du från och med den 19 augusti 2019 ett digitalt p-tillstånd, med månadsavgift, för att få nyttja Huddinge Samhällsfastigheters parkeringar. Du hittar praktisk information om detta på Huddinge kommuns intranät. Digitalt p-tillstånd gäller vardagar klockan 06.00-20.00.  

Tillfälliga dagtillstånd

För tillfälliga besökare, vikarier etc erbjuds dagtillstånd. Dessa köps in och beställs av behörig beställare (verksamhetschef eller motsvarande) via e-post parkeringstillstand@husf.se. Varje verksamhet väljer själv hur de vill distribuera och hantera de tillfälliga dagtillstånden. 

Dagtillstånden gäller på ytor som Huddinge kommun hyr av Huddinge Samhällsfastigheter, vardagar klockan 06.00-20.00.  

Läs mer

Publicerad:

Senast uppdaterad: