Parkering

Här hittar du rutiner för beställning av parkeringstillstånd för ytor som ägs av Huddinge Samhällsfastigheter.

Parkeringstillstånd

Tillstånd beställs av behörig beställare på Huddinge kommun (verksamhetschef eller motsvarande) via e-post parkeringstillstand@husf.se

Tillstånden gäller på ytor som Huddinge kommun hyr av Huddinge Samhällsfastigheter, vardagar klockan 06.00-20.00. Vid behov av att parkera andra tider kontakta oss via e-post parkeringstillstand@husf.se

Övriga parkeringsärenden

För övriga ärenden som gäller parkering, kontakta Estates kundtjänst på tel 08-558 01 800.