Hoppa till innehållet

Omfattande snöfall påverkar snöröjningen

2022-11-21
Vintersäsongens första snö är här och vi jobbar just nu intensivt med snöröjning vid våra lokaler. Under kraftigt eller pågående snöfall kan snöröjningen ta längre tid.

HUSF Snöberedskap 2048Px 0131
Våra lokaler ska vara en säker plats att vistas på året runt. Vintertid ansvarar vi för snöröjning och halkbekämpning.

Det har fallit stora mängder snö på kort tid i Huddinge.

– När det kommer mycket snö på en gång, som det gjort under natten och helgen, tar det längre tid än vanligt att snöröja. Men vi gör vårt yttersta för att få undan snön och skapa en trygg vintermiljö för både barn och äldre vid våra fastigheter. Tack för visad hänsyn och förståelse, säger Erik Sandin, trädgårdschef på Huddinge Samhällsfastigheter.

Frågor & svar

(Klicka på frågan så rullar svaret ut)

  • När det snöar väntar våra snöröjare oftast med att sätta igång tills verksamheterna i våra lokaler har slutat för dagen. När vi måste snöröja under dagtid sker det under stor försiktighet och i samförstånd med verksamheterna. De som har snöjour hos oss följer väderleksrapporterna, så du behöver inte anmäla snöfall om inget akut händer under dagen.

  • Snöröjarna röjer bara körvägar fram till entrén och nödutgångar. Hela gårdsytan snöröjs normalt inte. Tänk på att även om det är snöröjt så är ytan inte helt snöfri. Men det ska vara plogat och sandat så att det är säkert att ta sig fram. 

  • När vi snöröjer blir det ofta stora snöhögar och snövallar, som vi försöker lägga på lämpliga platser. Normalt så blir inte högarna högre än två meter och lämnas då kvar för att smältas av vårsolen. Om en snöhög placerats på en olämplig plats, till exempel framför en utrymningsdörr, ska du genast göra en felanmälan.

  • Istappar är vackra men kan vara mycket farliga. Vi prioriterar alltid att åtgärda fara för person. Det betyder att vi börjar med att ta bort istappar ovanför gångstråk och entrér. Istappar ovanför till exempel buskage har en lägre prioritet. 

 

Tips till dig som är hyresgäst för att få utemiljön vid din fastighet så bra snöröjd som möjligt

  • Innan du går hem för dagen: Titta över gården och ställ undan utemöbler, bandymål och annat som hamnat på gångvägar eller öppna ytor. Hjälp våra snöröjare genom att flytta leksaker och annan lös utrustning så att de inte står i vägen för snöröjning på mark och tak. 

  • HUSF Snöberedskap 2048Px 9766
    Om du behöver parkera på en oplogad parkeringsplats, ställ dig så att så mycket av parkeringen går att ploga, gärna tillsammans med andra bilar som redan står där. På så sätt kan så mycket som möjligt av parkeringsplatsen plogas. Enstaka utspridda bilar kan blockera plogning av en hel parkeringsplats.

 

 

Publicerad:

Senast uppdaterad: