Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Om du kontaktar oss via 08-535 320 10 och samtalet av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd via direktnummer. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går. Här kan du läsa mer om hur vår digitala kundtjänst fungerar. 

Hoppa till innehållet

Belysning

God belysning och säkra elinstallationer tillhör grundfunktionerna i våra fastigheter. Vi strävar alltid efter att minimera energianvändningen, exempelvis med hjälp av behovsstyrd belysning och ventilation, och med energieffektiva vitvaror och annan fast maskinell utrustning.

Du som vistas i lokalerna kan också bidra – mycket energi kan sparas genom goda vanor: 

  • Släck belysningen när ni lämnar ett rum. Lysrör och andra ljuskällor drar inte mer energi när de tänds eller släcks.
  • Stäng av elapparater helt när de inte används. Använd gärna grenuttag med strömbrytare så går det extra smidigt.
  • Ha inte köksfläkten igång längre än nödvändigt. Den drar ut stora mängder uppvärmd inneluft.
  • Låt inte kyl- och frysskåp stå öppna i onödan, frosta av regelbundet och felanmäl alltid otäta dörrlister.

I verksamhetslokaler – klassrum, kontor, gemensamhetsutrymmen och liknande – byter ni som hyresgäster själva ljuskälla i den fasta armaturen. För att få ett jämnt och effektivt ljus rekommenderar vi att bytet sker i hela utrymmet, och att ni samtidigt sätter i nya glimtändare i lysrören. Lämna alltid lysrör, lågenergilampor och andra ljuskällor till återvinning.

Gamla eller trasiga lysrör ger dåligt ljus, ibland med flimmer, som tröttar helt i onödan. Trasiga lysrör kan dessutom leda till brandolyckor. Blinkande eller slocknade lysrör måste bytas ut. 

Det bästa är att byta alla lysrör som tänds med samma strömbrytare, eftersom de alla har samma livslängd. Följ tillverkarens rekommendationer om lysrörens livslängd, de står på förpackningen. På så vis får ni behagligt ljus i lokalerna och minskar brandrisken avsevärt.

Publicerad:

Senast uppdaterad: