Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Här kan du läsa mer om hur vår AI-kundtjänst fungerar. Om du behöver komma i kontakt med oss och funktionerna i AI-kundtjänst av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går.

Hoppa till innehållet

Fasadskylt

Detta gäller för dig som vill sätta upp eller ändra fasadskyltar.

Kommunal lokal

Kontakta din fastighetsvärd om du vill göra någon ändring vad gäller fasadskyltar. Vi behöver godkänna ändringen innan den genomförs. Vid omskyltning står verksamheten i lokalen för kostnaden. Bygglov (skyltlov) krävs alltid. Din fastighetsvärd hjälper dig genom hela processen. Om en befintlig fasadskylt inte ska ändras utan endast behöver repareras ska du göra en felanmälan.

Är du verksam i en fastighet med kommunal verksamhet ska du följa Huddinge kommuns skyltprogram vad gäller fasadskyltens utformning och grafiska form.

Huddinge kommuns skyltprogram

Kommersiell lokal

Hyr du en kommersiell lokal och vill sätta upp en skylt på fasaden? Då krävs ett godkännande från oss på Huddinge Samhällsfastigheter. Kontakta kundtjänst för mer information om vad som gäller vid just din lokal. Skicka gärna en beskrivning på skyltens utförande, tillsammans med ett fotomontage. Då går det enklare och snabbare för oss att hjälpa dig. Bygglov (skyltlov) krävs alltid. Det ansvarar du själv för som innehavare av en kommersiell lokal. Skicka en kopia av bygglovet till oss, innan skylten sätts upp.

Bygglovsansökan Huddinge kommunPublicerad:

Senast uppdaterad: