Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Här kan du läsa mer om hur vår AI-kundtjänst fungerar. Om du behöver komma i kontakt med oss och funktionerna i AI-kundtjänst av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går.

Hoppa till innehållet

Klotter

Vår ambition är att allt klotter som anmäls ska saneras inom 48 timmar efter inkommen felanmälan om väderomständigheterna så tillåter.

Felanmäl klotter i vår kundportal eller ring kundservice.

Felanmälan

Klotter på andra fastighter

Om du ser klotter på fastigheter som inte tillhör oss kan du felanmäla via Huddinge kommuns app Felanmälan Huddinge eller genom att kontakta Huddinge servicecenter

Ladda ned appen Felanmälan Huddinge via App Store
Ladda ned appen Felanmälan Huddinge via Google Play

Gemensam satsning mot klotter

Våren 2019 startade Huddinge kommun tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter och Huge Bostäder ett aktivt arbete med att få bort klotter i Huddinge, bland annat genom att teckna ett gemensamt avtal med företaget Aremo som utför klottersanering.

Målet med det gemensamma arbetet mot klotter är att klottersaneringskostnaderna i kommunen ska minska med minst 50 procent till 2021. 

Publicerad:

Senast uppdaterad: