Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Måndag den 7 december från kl 17.00 till och med onsdag den 9 december kl 07.30 sker en planerad uppdatering av vårt fastighetssystem. Vår kundportal samt leverantörsportal är inte tillgängliga under pågående arbete. 

Hoppa till innehållet

Klotter

Vår ambition är att allt klotter som anmäls ska saneras inom 48 timmar efter inkommen felanmälan om väderomständigheterna så tillåter.

Felanmäl klotter i vår kundportal eller ring kundservice.

Felanmälan

Klotter på andra fastighter

Om du ser klotter på fastigheter som inte tillhör oss kan du felanmäla via Huddinge kommuns app Felanmälan Huddinge eller genom att kontakta Huddinge servicecenter

Ladda ned appen Felanmälan Huddinge via App Store
Ladda ned appen Felanmälan Huddinge via Google Play

Gemensam satsning mot klotter

Våren 2019 startade Huddinge kommun tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheter och Huge Bostäder ett aktivt arbete med att få bort klotter i Huddinge, bland annat genom att teckna ett gemensamt avtal med företaget Aremo som utför klottersanering.

Målet med det gemensamma arbetet mot klotter är att klottersaneringskostnaderna i kommunen ska minska med minst 50 procent till 2021. 

Publicerad:

Senast uppdaterad: