Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Måndag den 7 december från kl 17.00 till och med onsdag den 9 december kl 07.30 sker en planerad uppdatering av vårt fastighetssystem. Vår kundportal samt leverantörsportal är inte tillgängliga under pågående arbete. 

Hoppa till innehållet

Parkering

Under hösten 2019 blev parkeringarna vid våra fastigheter avgiftsbelagda. Vår förhoppning är att detta ökat omsättningen på bilar och skapat bättre framkomlighet.

Digitalt parkeringstillstånd

Är du kommunanställd behöver du ett digitalt p-tillstånd, med månadsavgift, för att få nyttja Huddinge Samhällsfastigheters parkeringar. Du hittar praktisk information om detta på Huddinge kommuns intranät. Digitalt p-tillstånd gäller vardagar klockan 06.00-20.00.  

Tillfälliga dagtillstånd

För tillfälliga besökare, vikarier etc erbjuds dagtillstånd. Dessa köps in och beställs av behörig beställare (verksamhetschef eller motsvarande) via e-post parkeringstillstand@husf.se. Varje verksamhet väljer själv hur de vill distribuera och hantera de tillfälliga dagtillstånden. 

Dagtillstånden gäller på ytor som Huddinge kommun hyr av Huddinge Samhällsfastigheter, vardagar klockan 06.00-20.00.  

Läs mer

Publicerad:

Senast uppdaterad: