Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Måndag den 7 december från kl 17.00 till och med onsdag den 9 december kl 07.30 sker en planerad uppdatering av vårt fastighetssystem. Vår kundportal samt leverantörsportal är inte tillgängliga under pågående arbete. 

Hoppa till innehållet

Trygg vintermiljö

Våra skolor, förskolor, äldreboenden och andra kommunala lokaler ska vara en säker plats att vistas på året runt. Vintertid ansvarar vi för snöröjning och halkbekämpning. Det är viktigt för oss att skapa en trygg vintermiljö för både barn och äldre och att snöröjningen fungerar väl.

Fredrik Bruhn

Fredrik Bruhn

Trädgårdsmästare

– När det inte är skollov sker snöröjning och halkbekämpning vid våra skolfastigheter kvällar och nätter, för elevernas säkerhet. Det som röjs dagtid är gångstråk, körvägar, trappor, entréer och utrymningsvägar. Dagtid röjer vi även snö vid bland annat våra äldreboenden och idrottsanläggningar.

barn och sno_stor.png


Frågor & svar

(Klicka på frågan så rullar svaret ut)


  • När det snöar väntar våra snöröjare oftast med att sätta igång tills verksamheterna i våra lokaler har slutat för dagen. När vi måste snöröja under dagtid sker det under stor försiktighet och i samförstånd med verksamheterna. De som har snöjour hos oss följer väderleksrapporterna, så du behöver inte anmäla snöfall om inget akut händer under dagen.

  • Snöröjarna röjer bara körvägar fram till entrén och nödutgångar. Hela gårdsytan snöröjs normalt inte. Tänk på att även om det är snöröjt så är ytan inte helt snöfri. Men det ska vara plogat och sandat så att det är säkert att ta sig fram. 

  • När vi snöröjer blir det ofta stora snöhögar och snövallar, som vi försöker lägga på lämpliga platser. Normalt så blir inte högarna högre än två meter och lämnas då kvar för att smältas av vårsolen. Om en snöhög placerats på en olämplig plats, till exempel framför en utrymningsdörr, ska du genast göra en felanmälan.

  • Istappar är vackra men kan vara mycket farliga. Vi prioriterar alltid att åtgärda fara för person. Det betyder att vi börjar med att ta bort istappar ovanför gångstråk och entrér. Istappar ovanför till exempel buskage har en lägre prioritet. 


Så här fungerar snöröjning på övriga platser i Huddinge kommun

 

Hjälp oss att skapa en trygg vintermiljö

  • Se till att barnen i skolor och förskolor inte vistas i närheten av pågående snöröjningsarbeten och avspärrade områden. Det är viktigt för säkerheten!

  • Hjälp våra snöröjare genom att flytta bänkbord, leksaker och annan lös utrustning så att de inte står i vägen för snöröjning på mark och tak. 

  • Gör en felanmälan vid stora snömängder på tak med risk för fallande istapp. 


Vår prioritering vid snöröjning

Först och främst behöver vi avstyra fara för person. Vi har 160 fastigheter som är spridda över hela Huddinge. När snön faller är det inte möjligt att skotta, sanda och ta bort istappar på alla ställen samtidigt. Snön och halkan kan variera mycket från plats till plats. Så här prioriterar vi vid snöröjning:

  1. Säkerhet för person
  2. Säkerhet för egendom
  3. Tillgänglighet och transport

Publicerad:

Senast uppdaterad: