Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Måndag den 7 december från kl 17.00 till och med onsdag den 9 december kl 07.30 sker en planerad uppdatering av vårt fastighetssystem. Vår kundportal samt leverantörsportal är inte tillgängliga under pågående arbete. 

Hoppa till innehållet

Ventilation

Huddinge Samhällsfastigheter ser till att ventilationen i din lokal fungerar och är anpassad för den verksamhet som avtalats när lokalen togs i bruk. Ventilationsanläggningen byter ut använd inomhusluft mot frisk utomhusluft.

Vi underhåller den kontinuerligt och besiktigar den vid ventilationskontroller (OVK). 

Förändras verksamheten finns det en risk för att ventilationsanläggningen inte är optimalt anpassad för de nya förutsättningarna och måste förändras, detta ska du som hyresgäst själv bekosta. 

Upplever du att ventilationen inte fungerar tillfredsställande ska du göra en felanmälan

För att ventilationen ska fungera måste den rengöras med jämna mellanrum. Du har själv ansvar för ventilerna i din lokal och vi tar hand om till exempel ventilationskanaler och fläktar. 

För att inte smuts- och dammpartiklar ska fastna och försämra ventilationens kapacitet är städningens kvalitet av stor betydelse.

Publicerad:

Senast uppdaterad: