Alla inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med onsdag den 10 februari 2021.

Alla inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med onsdag den 10 februari 2021.

Här kan du läsa mer om hur vår AI-kundtjänst fungerar. Om du behöver komma i kontakt med oss och funktionerna i AI-kundtjänst av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går.

Hoppa till innehållet

Begränsade arbeten i äldreboenden

Vi tar coronavirusets spridning i samhället på stort allvar och följer myndigheternas rekommendationer. Det är framför allt äldre och multisjuka som är en riskgrupp. Vi har därför begränsat våra besök och arbeten i samtliga äldreboenden och övriga omsorgsfastigheter under pågående pandemi.

Det innebär att våra samarbetspartners och leverantörer inte går in i lokalerna och utför löpande underhållsarbeten, reparationer, besiktningar och liknande. Endast nödvändiga och akuta åtgärder utförs, i nära samråd med verksamhetsansvarig i varje fastighet.

Huddinge Samhällsfastigheter vill och ska, i samarbete med vår ägare Huddinge kommun, ta ett samhällsansvar och på bästa sätt bidra till vårt gemensamma arbete i regionen under pågående pandemi. 

Publicerad:

Senast uppdaterad: