Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Här kan du läsa mer om hur vår AI-kundtjänst fungerar. Om du behöver komma i kontakt med oss och funktionerna i AI-kundtjänst av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går.

Hoppa till innehållet

Begränsade arbeten i äldreboenden

Vi tar coronavirusets spridning i samhället på stort allvar och följer myndigheternas rekommendationer. Det är framför allt äldre och multisjuka som är en riskgrupp. Vi har därför begränsat våra besök och arbeten i samtliga äldreboenden och övriga omsorgsfastigheter under pågående pandemi.

Det innebär att våra samarbetspartners och leverantörer inte går in i lokalerna och utför löpande underhållsarbeten, reparationer, besiktningar och liknande. Endast nödvändiga och akuta åtgärder utförs, i nära samråd med verksamhetsansvarig i varje fastighet.

Huddinge Samhällsfastigheter vill och ska, i samarbete med vår ägare Huddinge kommun, ta ett samhällsansvar och på bästa sätt bidra till vårt gemensamma arbete i regionen under pågående pandemi. 

Publicerad:

Senast uppdaterad: