Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Planerad uppdatering av vår kundportal samt leverantörsportal

Måndag den 7 december från kl 17.00 till och med onsdag den 9 december kl 07.30 sker en planerad uppdatering av vårt fastighetssystem. Vår kundportal samt leverantörsportal är inte tillgängliga under pågående arbete. 

Hoppa till innehållet

Begränsade arbeten i äldreboenden

Vi tar coronavirusets spridning i samhället på stort allvar och följer myndigheternas rekommendationer. Det är framför allt äldre och multisjuka som är en riskgrupp. Vi har därför begränsat våra besök och arbeten i samtliga äldreboenden och övriga omsorgsfastigheter under pågående pandemi.

Det innebär att våra samarbetspartners och leverantörer inte går in i lokalerna och utför löpande underhållsarbeten, reparationer, besiktningar och liknande. Endast nödvändiga och akuta åtgärder utförs, i nära samråd med verksamhetsansvarig i varje fastighet.

Huddinge Samhällsfastigheter vill och ska, i samarbete med vår ägare Huddinge kommun, ta ett samhällsansvar och på bästa sätt bidra till vårt gemensamma arbete i regionen under pågående pandemi. 

Publicerad:

Senast uppdaterad: