Hoppa till innehållet

Byggstart för Långsjöskolan

2020-04-06
På uppdrag av Huddinge kommun bygger vi Långsjöskolan som ska bli en skola för cirka 360 elever från förskoleklass till årskurs 3.

Illustration Långsjöskolan Webb
Fasaden får ett träliknande utseende. Foto: Tyrens


Den 6 april 2020 startar bygget av den nya skolbyggnaden som ska ligga intill Gömmarens naturreservat i Segeltorp. Inflyttningen sker preliminärt höstterminen 2022.

Skolan byggs i Kråkvik, intill förskolorna Lövsångaren och Trädgårdssångaren. Byggnaden blir åtta meter hög och anpassas till omgivande natur och bebyggelse. Fasaden får ett träliknande utseende. 

Markarbeten och avverkning

Arbetsområdet hägnas in med byggstaket och ett plank byggs mot förskolan Trädgårdssångaren som ligger strax intill. Markarbetena startar vecka 15 och pågår fram till sommaren. Under vecka 15–16 kommer träd att avverkas.

Transporter till och från byggarbetsplatsen sker via Morkullevägen till Häradsvägen. Vid avfarten till Rödhakevägen från Häradsvägen ska en parkerings- och avlämningsplats byggas.

Säker skolväg och omsorg om djuren

Vi har satt upp fågel- och fladdermusholkar och byggt en groddamm och ett grodhotell för att bevara naturvärdena i området. För att skapa en trafiksäker skolväg bygger kommunen en gångväg vid Ålyckevägen under våren. 

Publicerad:

Senast uppdaterad: