Hoppa till innehållet

Så här hanterar Huddinge Samhällsfastigheter Covid-19

2020-03-25
Felanmälningar och kundärenden tas i nuläget emot som vanligt och tillsammans gör vi det vi kan i vårt dagliga arbete för att minska smittspridningen av Covid-19 och värna om äldre och infektionskänsliga.

tvatta handerna.png


Försiktighetsåtgärder

 • Vi avstår handskakningar.
 • Vi bokar digitala möten i första hand.
 • Vi sjukskriver oss och stannar hemma om vi känner oss sjuka med symtom som snuva, hosta eller feber – även om vi bara känner oss lite sjuk – eftersom det är viktigt att inte riskera att smitta andra. Vi ser till att vara symtomfria i två dygn innan vi återgår till arbetet.
 • Vi tvättar händerna ofta och noggrant med tvål och vatten och använder handsprit. Flera medarbetare har en liten flaska liggande i sitt arbetsfordon.
 • Vi sprider ut oss på kontorsplatserna i våra lokaler och försöker hålla avstånd mellan varandra i fikarummet och under eventuella möten.
 • Vi tillämpar distansarbete i den mån det är möjligt.
 • Vi utför endast nödvändiga och akuta åtgärder i våra äldreboenden och övriga omsorgsfastigheter, i nära samråd med verksamhetsansvarig i varje fastighet.
 • Ingen av våra samarbetspartners och leverantörer utför i nuläget löpande underhållsarbeten, reparationer, besiktningar och liknande i våra äldreboenden och övriga omsorgsfastigheter – för att skydda de äldre från infektionsrisk.


Riskbedömningar för verksamheten

 • Huddinge Samhällsfastigheters ledningsgrupp har regelbundet avstämningar och sammanställer riskbedömningar och eventuella konsekvenser som kan påverka verksamheten.
 • Huddinge Samhällsfastigheters vd Henrik Örneblad sitter i Huddinge kommuns krisledningsgrupp som möts en gång i veckan.
 • Vi följer Folkhälsomyndigheten och Huddinge kommuns riktlinjer. 

Publicerad:

Senast uppdaterad: