Hoppa till innehållet

Vår kundenkät har skickats ut

2020-04-21
Huddinge Samhällsfastigheter genomför en kundundersökning under april.

HUSF_Skogås-1008026.jpg


Många av verksamheterna i våra lokaler har en extraordinär arbetssituation på grund av coronaviruset. Vissa jobbar hemifrån, bedriver undervisning på distans eller arbetar inom en verksamhet med besöksförbud.

Vårt långsiktiga arbete med att sköta och utveckla våra lokaler och att ge en god service fortgår dock i möjligaste mån som vanligt. Som en del i detta arbete genomför vi under april en kundundersökning för att ta reda på upplevelsen av våra lokaler och vår service.

Förbättring och förändring

– Undersökningens resultat kommer att ligga till grund för de kommande årens utvecklingsarbete i vår kärnverksamhet, säger Timo Björkholm, förvaltningschef på Huddinge Samhällsfastigheter.

– Framför allt blir det en konkret signal till oss som jobbar inom förvaltning, drift, trädgård, el och teknisk utveckling om vad vi behöver fokusera på, och vad vi kan förbättra eller kanske förändra för att skapa bästa möjliga förutsättningar i våra fastigheter för hyresgästerna och deras samhällsbärande verksamheter, säger Timo Björkholm. Vårt uppdrag är viktigt.

Undersökningen genomförs i samarbete med flera andra kommuner. Det ger möjlighet att lära av varandra. 

Hyresgästerna kommer bland annat att svara på frågor om skötsel och underhåll, lokalernas utformning och inre miljö samt yttre miljö i anslutning till lokalerna.

– Det ska bli spännande att se resultatet, säger Inger Traav, förvaltningsassistent på Huddinge Samhällsfastigheter. Vi arbetar aktivt med att vara lyhörda inför våra hyresgästers förväntningar i det dagliga mötet. Vår förhoppning är att det ska återspegla sig i undersökningens svar och att så många som möjligt tar sig tid att svara.

Publicerad:

Senast uppdaterad: