Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Här kan du läsa mer om hur vår AI-kundtjänst fungerar. Om du behöver komma i kontakt med oss och funktionerna i AI-kundtjänst av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går.

Hoppa till innehållet

Finaldag för 1000 ton uppsopad sand efter vintern

2021-04-20
Idag sopade trädgårdsavdelningen upp den sista sanden från vinterns halkbekämpning. Totalt har de samlat in drygt tusen ton sand på en månad runt våra förskolor, idrottsanläggningar, skolor och äldreboenden.

Sandsopning 0728
Henrik Solberger blåser ren marken runt lekställningen från sand vid Sörskogens förskola i Huddinge.

Dagens insats på Sörskogens förskola innebär slutet på en dryg månads arbete. Ett av årets största projekt för trädgårdsavdelningen är nu avslutat.

– Förutom själva insamlingen så krävs det mycket planering och informationsarbete för att vi ska kunna hämta sanden och samtidigt minimera störningen för verksamheterna så mycket som möjligt, säger Therese Pettersson, arbetsledare.

Sandsopning 0577
Fredrik Bruhn vattnar sanden så att det inte ska damma när den sopas upp.
Sandsopning 0820
Daniel Persson borstar och suger upp sand från marken vid förskolans lastkaj.

Sanden miljöklassas

Totalt har trädgårdsavdelningen lagt ut omkring 1 000 ton sand i samband med vinterns halkbekämpning. Sand som de nu har blåst, sopat och sugit upp igen.

Sandsopning 1065 2
Den upplockade sanden samlas på en handfull platser, provtas och analyseras för att kunna miljöklassas.

 – Vi hoppas att den kommer klassas som fyllnadsmassor. Då kan vi köra den till en anläggning i Tungelsta, som använder den som underlag för ridbanor.

Nöjda med att vara klara

– Oavsett vad som händer med sanden nu är vi nöjda med att vara klara. Att sopa upp 1000 ton är ett slitgöra och alla i gruppen har hjälpts åt för att få det gjort, säger Therese Pettersson.

Publicerad:

Senast uppdaterad: