Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Här kan du läsa mer om hur vår AI-kundtjänst fungerar. Om du behöver komma i kontakt med oss och funktionerna i AI-kundtjänst av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går.

Hoppa till innehållet

Huddinge Samhällsfastigheters parkeringsavgifter har utvärderats

2021-04-21
Hösten 2019 blev parkeringsplatserna vid Huddinge Samhällsfastigheters lokaler avgiftsbelagda. Parkeringsplatser som tidigare krävt parkeringstillstånd blev även tillgängliga för allmänheten under vissa tider på dygnet.

Parkerade Bilar
Nya parkeringsavgifter har förbättrat tillgången på parkeringsplatser vid Huddinge Samhällsfastigheters förskolor, skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar.

– Vi ville öka omsättningen på bilar, och på så sätt förbättra både framkomligheten och tillgången till parkeringsplatser vid våra fastigheter, säger Erik Sandin, trädgårdschef på Huddinge Samhällsfastigheter.

Parkeringsreglerna ändrades i nära samråd med Huddinge kommun och omfattade totalt cirka 4000 parkeringsplatser vid Huddinge Samhällsfastigheters förskolor, skolor, äldreboenden, idrottsanläggningar och övriga lokaler.

Huddinge Samhällsfastigheter har utvärderat avgiftsparkeringen och hanterat synpunkter från såväl allmänhet som hyresgäster. Utifrån detta har ett antal förtydliganden och justeringar genomförts.

Även Huddinge kommuns servicecenter har varit delaktiga i utvärderingen eftersom de tagit emot ett stort antal frågor och synpunkter från kommuninvånare.

Synpunkter på betalningsmetoden

Parkeringsavgiften har sedan införandet betalats via app, SMS eller samtal. Detta är en av de frågor som utvärderats.

– Ambitionen vid införandet var att betalningen skulle vara så enkel som möjligt, och många har uppskattat möjligheten att till exempel kunna förlänga parkeringstiden direkt via mobilen utan att behöva gå tillbaka till bilen. Men det finns undantag. Under 2021 kommer vi därför ställa upp parkeringsautomater vid specifika parkeringsplatser, med möjlighet att använda betalkort istället för mobil. Först ut är Sundby Gård, Källbrinks IP och Visättra IP. Detta är de platser där det största behovet lokaliserats, säger Erik Sandin.

Här kan du ta del av fler frågor som behandlats i utvärderingen. Klicka på frågan för svar.

 • Det är inte aktuellt att ersätta betalning via app, SMS och telefon med p-skiva, men följande justeringar har gjorts eller kommer att genomföras:

  P-automater för betalkort vid vissa parkeringsplatser

  Under 2021 kommer p-automater med möjlighet att använda betalkort istället för mobil ställas upp vid specifika parkeringsplatser. Först ut är Sundby Gård, Källbrinks IP och Visättra IP. Detta är de platser där det största behovet lokaliserats. 

  P-skiva vid Huddinge bibliotek och Nytorps café

  I dialog med Sveriges pensionärers riksförbund har justering gjorts vid ett antal för denna grupp strategiska parkeringar. Bland annat har möjligheten att parkera med p-skiva införts vid Huddinge bibliotek och Nytorps café. P-skiva gäller här för alla enligt tidsangivelse på p-skyltar.

  Justeringar vid ett antal skolor och förskolor

  Information gällande parkering vid hämtning och lämning har gått ut till alla verksamheter, för vidare kommunikation till berörda föräldrar. Vid ett antal skolor och förskolor har Huddinge Samhällsfastigheter även gjort det möjligt att parkera med p-skiva på vissa parkeringsplatser. Dessa ändringar har genomförts i nära dialog med respektive skola och förskola.

  Gratis parkering med handikapptillstånd

  Efter dialog med ordförande i Huddinges funktionshinderråd har Huddinge Samhällsfastigheter gjort det möjligt att med ett handikapptillstånd parkera gratis utan registrering vid alla parkeringsplatser i sitt bestånd och inte enbart på de platser som har skyltad parkering för rörelsehindrade.

 • Huddinge Samhällsfastigheter inledde tidigt ett samarbete med Kultur- och fritidsförvaltningen (KUF) på Huddinge kommun, för att hantera frågor och önskemål från föreningslivet gällande parkeringsavgifterna. Bland annat ifrågasatte föreningslivet i Huddinge att deras ideella ledare skulle betala parkeringsavgift vid skolornas bokningsbara idrottshallar samt att 3 timmars fri parkering vid idrottsanläggningarna inte var tillräckligt.

  Parkeringstillstånd för ett år togs fram vilket föreningslivet erbjöds att köpa till en kostnad av 2400 kr inkl moms. Till besökare och gäster erbjöds föreningarna att köpa parkeringstillstånd för ett dygn till en kostnad av 10 kr/st. 

  Enligt överenskommelse med KUF gjordes även en tidsjustering vid skolornas bokningsbara idrottshallar. Justeringen innebar att föreningslivet kunde släppas in tidigare på skolornas parkeringar (kl 17:00 istället för kl 17:30).

  Dialogen med KUF fortsätter och Huddinge Samhällsfastigheter är öppna för ytterligare justeringar för att underlätta för kommunens ideella krafter inom föreningslivet.

 • Huddinge Samhällsfastigheter har en nära dialog med parkeringsbolagen gällande hantering av kundärenden och uppmanar dem att kontakta Huddinge Samhällsfastigheter för beslut där det finns frågetecken kring en avgift eller p-bot.

  Det har till exempel funnits situationer där felaktiga uppgifter lämnats av misstag, såsom en siffra eller bokstav i bilens registreringsnummer. Kunden betalar avgiften, men får ändå en p- bot. Vid kontakt med kundtjänst har man då upplevt att man inte får en bra service. Det är kundens ansvar att ange rätt uppgifter men Huddinge Samhällsfastigheter förordar en tillmötesgående hantering vid kundärenden.

 • Huddinge Samhällsfastigheter har fått frågor gällande hantering av personuppgifter då avgiftsparkeringen via mobil kräver registrering. Detta gäller framförallt SMS-funktionen som erbjuds de som saknar smartphone.

  Denna fråga har hanterats tillsammans med Huddinge kommun och leverantören av tjänsten.


Tillgången på parkeringsplatser har ökat enligt kundundersökning

I en kundundersökning som Huddinge Samhällsfastigheter genomförde våren 2020 ingick en fråga gällande tillgången på parkeringsplatser. Betyget för denna fråga ökade med 9 enheter jämfört med utfallet på samma fråga 2018. 

Betyget pekar på att införandet av avgiftsparkering i syfte att öka tillgången på parkeringsplatser vid Huddinge Samhällsfastigheters förskolor, skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar gett önskad effekt.

Har du frågor?

Skicka ett meddelande till parkeringstillstand@husf.se eller ring vår AI-kundtjänst.

Publicerad:

Senast uppdaterad: