Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Här kan du läsa mer om hur vår AI-kundtjänst fungerar. Om du behöver komma i kontakt med oss och funktionerna i AI-kundtjänst av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går.

Hoppa till innehållet

Nu går vi med i Allmännyttans klimatinitiativ

2021-03-29
Huddinge Samhällsfastigheter går med i Allmännyttans klimatinitiativ. Det är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte.

HUSF Allmännyttans Klimatinitiativ
Henrik Örneblad, vd, och Tomas Hansson, styrelseordförande, Huddinge Samhällsfastigheter.

Huddinge Samhällsfastigheters vd Henrik Örneblad och styrelseordförande Tomas Hansson undertecknade Allmännyttans klimatinitiativ på Glömstaskolans skolgård i södra Huddinge.  

– Genom att gå med i klimatinitiativet kan vi både utbyta erfarenheter med andra aktörer och stärka allmännyttans gemensamma kraft som stor beställare. Genom att tillsammans ställa krav kan vi bidra till klimatomställningen, säger Henrik Örneblad, vd Huddinge Samhällsfastigheter. 

"Snabba och omfattande minskningar"

Bygg- och fastighetsbranschen står idag för omkring 19 procent av Sveriges utsläpp. Huddinge Samhällsfastigheter ska vara med och bidra till att Sverige uppnår målet om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast år 2045.  

– Det krävs snabba och omfattande minskningar av koldioxidutsläpp i stor skala, och här har vi som fastighetsbolag möjlighet att bidra, säger Henrik Örneblad.

Allmännyttans klimatinitiativ

Klimatförändringarna är ett reellt hot mot kommande generationers möjligheter att leva på vår planet. Världens länder har därför enats i Parisavtalet om att den globala temperaturökningen ska hållas långt under två grader.
De övergripande målen i initiativet är att de allmännyttiga företagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska ha minskat med 30 procent.

Läs mer om Allmännyttans klimatinitiativ

Publicerad:

Senast uppdaterad: