Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Alla våra inkommande telefonsamtal hanteras digitalt från och med den 10/2!

Här kan du läsa mer om hur vår AI-kundtjänst fungerar. Om du behöver komma i kontakt med oss och funktionerna i AI-kundtjänst av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går.

Hoppa till innehållet

Vårt mål: en fossiloberoende fordonsflotta till 2025

2021-05-03
Idag har Huddinge Samhällsfastigheter 25 fossilfria fordon, framför allt rena elbilar. Inom fyra år ska samtliga fordon drivas fossilfritt. Miljöstrategen Therese Silfverduk förklarar hur det ska gå till.

HUSF Therese Silfverduk 2048Px 3178
Therese Silfverduk, miljöstrateg på Huddinge Samhällsfastigheter, vid en av företagets platser för fordonsladdning.

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Men för att lyckas med den snabba klimatomställningen måste många aktörer bidra.

– Som samhällsaktör är det viktigt att vi drar vårt strå till stacken, säger Therese Silfverduk, miljöstrateg på Huddinge Samhällsfastigheter.

Arbetar aktivt med att minska klimatpåverkan

För att nå klimatmålen arbetar Huddinge Samhällsfastigheter aktivt med att minska klimatpåverkan från alla delar av verksamheten. Det gäller även de 80-tal fordon som används i den dagliga fastighetsförvaltningen av företagets förskolor, skolor, äldreboenden och idrottsanläggningar och som innebär en negativ påverkan på miljö, hälsa och klimat.

– Därför pågår ett arbete med att fasa ut våra fossildrivna fordon och ersätta dem med rena elfordon och fordon som drivs av förnybar diesel, så kallad HVO, säger Therese Silfverduk.

Idag drivs 20 fordon av el och 5 av förnyelsebar diesel. Men förändringstakten är hög. Redan om fyra år ska hela fordonsflottan med ett 80-tal fordon vara fossiloberoende.

– I takt med att leasingavtalen går ut ersätter vi våra fordon med i första hand eldrivna fordon, och i andra hand med dieselfordon som går att köra med förnybar diesel.

Ställer också krav på leverantörer

Huddinge Samhällsfastigheter ställer också krav på ramavtalade entreprenörer gällande fordon och drivmedel.

– I till exempel upphandling av bevakningstjänster och insamling av avfall kräver vi 60 procent respektive 75 procent förnyelsebart drivmedel vid avtalsstart. Vi föregår själva med gott exempel och värdesätter leverantörers miljöarbete för att minska klimatpåverkan, säger Therese Silfverduk.

Publicerad:

Senast uppdaterad: