Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Här ger vi tips och råd för ett lyckat samtal. Om ditt samtal inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd på direktnummer.

Hoppa till innehållet

Lokalanpassning

Lokalanpassning av kommunal lokal

Önskemål eller behov av förändringar av er verksamhetslokaler, som till exempel en större ombyggnation för att fastigheten ska vara ändamålsenlig för den verksamhet som bedrivs, kallas för lokalanpassningar. Dessa hanterar du direkt med din kontakt på kommunen, eftersom en lokalanpassning antingen finansieras genom en hyresfinansiering eller en direktfinansiering.

Anpassningar av enklare slag, som exempelvis att få nya hyllor uppsatta, hanterar du med din fastighetsvärd.  

Lokalanpassning av kommersiell lokal

När behoven förändras för den verksamhet ni bedriver, kan anpassningar behöva göras.

Du som hyresgäst ansvarar för anpassningen, kontakta din fastighetsvärd för godkännande och vilka regler som finns kring den anpassning ni önskar göra.

Publicerad:

Senast uppdaterad: