Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Här ger vi tips och råd för ett lyckat samtal. Om ditt samtal inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd på direktnummer.

Hoppa till innehållet

Miljötillsyn

Du som verksamhetsutövare omfattas av hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel. De gäller alla, både företagare och privatpersoner. Reglerna gäller alltid, även om inte tillsynsmyndigheten ställt några krav.

När du via kommunens erhåller en föranmäld inspektion, kontakta din fastighetsvärd, som kan vara behjälplig med protokoll gällande fastighetsägarens ansvarsområden.

Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn​

https://www.huddinge.se/naringsliv-och-upphandling/tillstand-foretag/miljo-och-halsa/

Publicerad:

Senast uppdaterad: