Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Här ger vi tips och råd för ett lyckat samtal. Om ditt samtal inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd på direktnummer.

Hoppa till innehållet

Radon

Radonhalten i inomhusluften varierar med årstiden. Dessa variationer beror främst på förändringar i utomhustemperatur och vindförhållanden. Halten varierar även under dygnet beroende på hur ventilationssystemet fungerar och hur ofta man vädrar.

Vi ansvarar för att radonvärdet i våra fastigheter inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluft.

Mätning utförs med normal ventilationsdrift vilket innebär att ventilationen är avstängd nattetid och eventuell radon inte vädras ut på samma sätt som under dagtid. Detta ger ett högre radonvärde än det faktiska värdet under dagtid då verksamheten bedrivs och ventilationen är igång. 

Vid höga värden mäter vi igen med ventilationen på hela tiden för att veta hur värdet är när personal/barn är på plats. Vid nedslag med för höga värden trots aktiv ventilationen, gör vi åtgärder i er lokal och ny mätning utförs för att säkerställa värdena.

Publicerad:

Senast uppdaterad: