Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Här ger vi tips och råd för ett lyckat samtal. Om ditt samtal inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd på direktnummer.

Hoppa till innehållet

Skyddsrum

Om det finns ett skyddsrum i fastigheten som du hyr så kontrolleras de cirka var tionde år av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Detta för att säkerställa att alla skyddsrum fortfarande är funktionella.

Publicerad:

Senast uppdaterad: