Hoppa till innehållet

Handbok för entreprenörer

Välkommen som entreprenör till Huddinge Samhällsfastigheter! I våra fastigheter vistas såväl barn i olika åldrar och äldre. Vi ber dig att alltid ha det i åtanke och iaktta den försiktighet som krävs. Ditt uppträdande är viktigt, inte bara för det företag du kommer från utan även för oss.

Du representerar Huddinge Samhällsfastigheter

 • Verksamheten i lokalen där du ska utföra ditt uppdrag ska kontaktas omgående efter mottagen arbetsorder för överenskommelse om tid för genomförande av arbetet.
 • Presentera dig alltid och tala om att du arbetar som entreprenör för Huddinge Samhällsfastigheter. Berätta vad du ska göra, hur lång tid du beräknar att arbetet tar och om du behöver lämna lokalen under arbetet och återkomma senare. Stäm även av om det finns några speciella regler  för verksamheten i lokalen som är bra att känna till (hos gruppboenden, särskolor etc).

Nycklar

 • Nycklar som du behöver för arbetet hämtar du hos oss på Förrådsvägen 2 i Huddinge.

Öppettider

En god arbetsmiljö

 • All elektronisk utrustning som maskiner, arbetsbelysning, personlig utrustning och el-material ska vara i fullgott, säkert skick. Se också till att alla elarbeten och installationer är säkra under hela arbetets gång och inte innebär någon risk för omgivningen.
 • Det är viktigt att du städar efter dig om det har blivit skräpigt under arbetet. Ta med allt skräp efter utfört arbete. Det får inte slängas i fastighetens miljörum.
 • Vid större arbeten kan det vara lämpligt att täcka arbetsstället med täckplast eller liknande, för att skydda möbler och annat i lokalen. Täck även dörröppningar till andra rum om jobbet dammar.
 • Om du behöver lämna ett arbete i väntan på reservdel eller liknande och återkomma senare, sätt gärna upp en lapp på berörd maskin etc med information om status på arbetet.

En säker arbetsmiljö

 • Större delen av arbeten utförs på fastigheter och i lokaler under pågående verksamhet varför riskbedömning, säkerhet och säker arbetsmiljö är av största vikt.
 • Verksamheten som bedrivs på fastigheten kan ha särskilda säkerhetskrav och krav för sin arbetsmiljö (t ex på grund av lekande barn, livsmedelshantering, speciella boenden etc). Entreprenören ska därför ha en god kommunikation med verksamheten kring detta inför påbörjat arbete.

Ett trevligt uppförande

 • När du utför ett uppdrag förväntar vi oss att du representerar oss på ett bra sätt. ”Hel och ren” är en självklarhet, ett motto som alltid gäller våra anställda och inhyrda entreprenörer.
 • Det är inte lämpligt att ha kläder med provocerande utseende eller budskap. Rasistiska symboler och budskap accepterar vi aldrig.
 • Rökning är inte tillåtet inomhus eller utomhus omkring våra lokaler, snusning är ok om du tar hand om prillan.
 • Stäm av med verksamhetens personal att det är ok att du använder deras toaletter.
 • Det är inte tillåtet att vistas i andra rum än där arbetet utförs. Använd heller inte någon utrustning i lokalen som tillhör hyresgästen.

Sekretess

Vi värnar självklart om våra hyresgästers integritet. Som inhyrd entreprenör har du precis som våra medarbetare tystnadsplikt för det du ser, hör och läser om hos våra hyresgäster och oss. Det är egentligen bara fråga om sunt förnuft och respekt för andra människors integritet.

Information om pågående arbete

När du gör ett större arbete i en fastighet ska alla som berörs informeras om vilket arbete som ska göras, hur lång tid det tar och hur det eventuellt påverkar verksamheten. Vi har en mall som du kan använda till sådan information. Ta kontakt med oss så får du hjälp med det material som du behöver och hur aviseringen ska gå till.

Parkering

 • De parkeringsbestämmelser som gäller inom en fastighet, gäller även för våra entreprenörer. Parkering på gräsmattor är aldrig tillåten. Parkera så att du inte hindrar utryckningsfordon, färdtjänst eller andra transporter.
 • För servicebilar finns speciella parkeringstillstånd som kan kvitteras ut enligt överenskommelse.

Till sist...

 • Om du avbryter jobbet tillfälligt för att komma tillbaka senare, är det viktigt att verksamheten i den lokal du utför arbetet för oss, får veta när du kommer tillbaka. Om du av någon anledning inte kan komma tillbaka på den utlovade tiden är det viktigt att du ringer verksamheten och meddelar det.
 • Som entreprenör ska du aldrig lova ytterligare åtgärder. Hänvisa alltid till Huddinge Samhällsfastigheter.
 • När ditt arbete är helt färdigt ska du rapportera in i Huddinge Samhällsfastigheters  entreprenörsportal enligt överenskommelse.
 • Vi vill att du fakturerar ditt jobb snarast efter avslutat arbete.

Entreprenörsportal

Publicerad:

Senast uppdaterad: