Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Vår kundtjänst är digital och hanteras av en AI-robot.

Om du kontaktar oss via 08-535 320 10 och samtalet av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd via direktnummer. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går. Här kan du läsa mer om hur vår digitala kundtjänst fungerar. 

Hoppa till innehållet

Handbok för leverantörer

Välkommen som leverantör till Huddinge Samhällsfastigheter! I våra fastigheter vistas såväl barn i olika åldrar och äldre. Vi ber dig att alltid ha det i åtanke och iaktta den försiktighet som krävs. Ditt uppträdande är viktigt, inte bara för det företag du kommer från utan även för oss.

Du representerar Huddinge Samhällsfastigheter

Verksamheten i lokalen där du ska utföra ditt uppdrag ska kontaktas omgående efter mottagen arbetsorder för överenskommelse om tid för genomförande av arbetet.

Presentera dig alltid och tala om att du arbetar som leverantör för Huddinge Samhällsfastigheter. Berätta vad du ska göra, hur lång tid du beräknar att arbetet tar och om du behöver lämna lokalen under arbetet och återkomma senare. Stäm även av om det finns några speciella regler  för verksamheten i lokalen som är bra att känna till (hos gruppboenden, särskolor etc).

Nycklar

Vår nyckelhantering är digital. 

Anmäl de medarbetare och underleverantörer som behöver låna nycklar hos oss enligt de instruktioner du fått från vår inköpsavdelning eller från den som beställt jobbet. Vi registrerar dem då som auktoriserade användare.

Efter registrering kan nycklar hämtas och lämnas med ID o6 i digitala nyckelskåp på Förrådsvägen 2, Huddinge. (Öppettider)

När en medarbetare slutar eller börjar behöver du meddela oss. Skicka mejl till nycklar@husf.se så tar vi bort aktuell behörighet.

Digital nyckelhantering – så här går det till

En säker och god arbetsmiljö

All elektronisk utrustning som maskiner, arbetsbelysning, personlig utrustning och elmaterial ska vara i fullgott, säkert skick. Se också till att alla elarbeten och installationer är säkra under hela arbetets gång och inte innebär någon risk för omgivningen.

Det är viktigt att du städar efter dig om det har blivit skräpigt under arbetet. Ta med allt skräp efter utfört arbete. Det får inte slängas i fastighetens miljörum.

Vid större arbeten kan det vara lämpligt att täcka arbetsstället med täckplast eller liknande, för att skydda möbler och annat i lokalen. Täck även dörröppningar till andra rum om jobbet dammar.

Om du behöver lämna ett arbete i väntan på reservdel eller liknande och återkomma senare, sätt gärna upp en lapp på berörd maskin etc med information om status på arbetet.

Större delen av arbeten utförs på fastigheter och i lokaler under pågående verksamhet varför riskbedömning, säkerhet och säker arbetsmiljö är av största vikt.

Verksamheten som bedrivs i fastigheten kan ha särskilda säkerhetskrav och krav för sin arbetsmiljö (t ex på grund av lekande barn, livsmedelshantering, speciella boenden etc). Leverantören ska därför ha en god kommunikation med verksamheten kring detta inför påbörjat arbete.

Ett trevligt uppförande

När du utför ett uppdrag förväntar vi oss att du representerar oss på ett bra sätt. ”Hel och ren” är en självklarhet, ett motto som alltid gäller våra anställda och inhyrda entreprenörer.

Det är inte lämpligt att ha kläder med provocerande utseende eller budskap. Rasistiska symboler och budskap accepterar vi aldrig.

Rökning är inte tillåtet inomhus eller utomhus omkring våra lokaler, snusning är ok om du tar hand om prillan.

Stäm av med verksamhetens personal att det är ok att du använder deras toaletter.

Det är inte tillåtet att vistas i andra rum än där arbetet utförs. Använd heller inte någon utrustning i lokalen som tillhör hyresgästen.

Policy mutor

Vår verksamhet bygger på att allmänheten och de folkvalda i Huddinge har förtroende för oss.
Vi värnar därför om integritet i våra relationer med våra leverantörer. Detta innebär att ingen av Huddinge Samhällsfastigheters anställda får eller ska acceptera gåvor eller andra förmåner, som

gör
att hans eller hennes ställning kan ifrågasätta. Vi vill därför förtydliga att:

  • Vi iakttar stor försiktighet vid representation, både vår egen och när våra medarbetare blir bjudna. Att bli bjuden på/bjuda på en arbetslunch motsvarande dagens rätt eller liknande får dock förekomma vid ett naturligt samband med uppdraget.
  • Vi tackar nej om vi erbjuds studieresor, kurser, seminarier och resor som inte har ett naturligt samband med tjänsteutövningen och är längre än en dag.
  • I princip tar vi aldrig emot gåvor från utomstående. I det fall högtidspresenter (exempelvis julkorgar) tas emot – ska det vara en gåva till samtliga medarbetare på företaget.
  • Rabatter till enskilda medarbetare avvisar vi.

Kontaktperson hos leverantören ska sprida denna information till berörda.

Sekretess

Vi värnar självklart om våra hyresgästers integritet. Som leverantör har du precis som våra medarbetare tystnadsplikt för det du ser, hör och läser om hos våra hyresgäster och oss. Det är egentligen bara fråga om sunt förnuft och respekt för andra människors integritet.

Information om pågående arbete

När du gör ett större arbete i en fastighet ska alla som berörs informeras om vilket arbete som ska göras, hur lång tid det tar och hur det eventuellt påverkar verksamheten. 

Parkering

De parkeringsbestämmelser som gäller inom en fastighet, gäller även för våra leverantörer. Parkering på gräsmattor är aldrig tillåten. Parkera så att du inte hindrar utryckningsfordon, färdtjänst eller andra transporter.

För servicebilar finns speciella parkeringstillstånd som kan kvitteras ut enligt överenskommelse.

Till sist...

  • Om du avbryter jobbet tillfälligt för att komma tillbaka senare, är det viktigt att verksamheten i den lokal du utför arbetet för oss, får veta när du kommer tillbaka. Om du av någon anledning inte kan komma tillbaka på den utlovade tiden är det viktigt att du ringer verksamheten och meddelar det.
  • Som leverantör ska du aldrig lova ytterligare åtgärder. Hänvisa alltid till Huddinge Samhällsfastigheter.
  • När ditt arbete är helt färdigt ska du rapportera in i Huddinge Samhällsfastigheters  leverantörsportal enligt överenskommelse.
  • Vi vill att du fakturerar ditt jobb snarast efter avslutat arbete.

Logga in i leverantörsportalen

Publicerad:

Senast uppdaterad: