Hoppa till innehållet

Offentlig upphandling

Vi hänvisar till Upphandlingsmyndigheten, där både LOU och information om LOU finns.

På sidan finns praktisk och lättläst information om offentlig upphandling för både leverantörer och beställare.

Upphandlingsmyndigheten

Övriga länkar:

Konkurrensverket

Sveriges Domstolar

Överprövning av upphandling

Ansökan om överprövning ska göras hos förvaltningsrätten i den domkrets där den upphandlande myndigheten har sin hemvist, det vill säga oftast den förvaltningsrätt som ligger närmast den upphandlande myndighetens huvudkontor.

För aktuell och komplett information om villkor för överprövning med mera, se Kammarkollegiets sida.

Kammarkollegiet

Adress och kontaktuppgift till förvaltningsrätt kan erhållas via www.domstol.se.

Publicerad:

Senast uppdaterad: