Det här är Huddinge Samhällsfastigheter

Huddinge Samhällsfastigheter är ett kommunalt bolag som äger och förvaltar merparten av Huddinges skolor och förskolor, men också kommunens äldreboenden, idrottshallar och friluftsanläggningar. Totalt ingår 160 fastigheter, vilket motsvarar 407 871 kvadratmeter. Vi har 120 anställda och omsatte 675 miljoner kronor år 2017.


Ändamålsenliga lokaler

Vårt uppdrag är att äga, utveckla och förvalta samhällsfastigheter i Huddinge på ett serviceinriktat sätt för att tillgodose kommunens behov av ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler. Utöver drift och underhåll arbetar vi även med om- och tillbyggnationer samt nybyggnationer. Huddinge är en växande kommun och det finns ett stort behov av fler förskolor och skolor. 

Vi är en viktig aktör när ökad befolkningsmängd kräver fler kommunala lokaler.

Henrik Örneblad, vd Huddinge Samhällsfastigheter

Nystartat bolag

Den 9 oktober 2017 delades Huge Fastigheter AB upp i två bolag, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB, efter ett beslut i kommunfullmäktige i Huddinge.

Branschorganisationer

Huddinge Samhällsfastigheter är medlemmar i branschorganisationerna: Byggherrarna, Forum bygga skola, SABO samt Sweden Green Building Council.

Styrelse, organisation och ledning

Huddinge Samhällsfastigheter AB ägs av Huddinge kommun och styrelse utses av kommunfullmäktige. 

Styrelse, organisation och ledning

Kommunens självklara val

Vd har ordet

– Vi har ett ansvar både mot vår kund och att ge det bästa till kommuninnevånarna, säger Henrik Örne­blad.

Vd har ordet

Jobba hos oss

Jobba hos oss

Verkar det spännande att få vara med och påverka samhällsbyggandet i Huddinge?

Jobba hos oss

Vision och värdegrund

Värdegrund

Våra värdeord är Framåtanda, Omtanke och Ansvar. De talar om hur vi ska agera för att uppnå vår vision och anger ett gemensamt förhållningssätt.

Värdegrund

Konst

Konst i våra skolor

Genom att planera för ett konstverk i någon form i våra byggnader tillförs estetiska och kulturella värden till fastigheten.

Konst

Miljö

Vi gör gröna val

Vårt miljöarbete handlar bland annat om att välja grön el och miljövänliga material i våra fastigheter. 

Vårt miljöarbete