Fakta

Huddinge Samhällsfastigheter äger och förvaltar kommunala lokaler såsom skolor och förskolor, men också äldreboenden, idrottshallar och friluftsanläggningar.

Huddinge Samhällsfastigheter i siffror

 • 407 871 kvm uthyrningsbar yta
 • 160 fastigheter totalt
 • 105 skolor och förskolor
  Varav:
  – 69 förskolor
  – 32 grundskolor
  – 4 gymnasier
 • 4 äldreboenden
 • 15 frilufts- och idrottsanläggningar 
 • 12 kulturfastigheter

Medarbetare

 • 120 st anställda

Att vara en del av vår arbetsgemenskap är att varje dag bryr sig om och visa respekt för både människor, hus och miljö.

Jobba hos oss

Ekonomi

Huddinge Samhällsfastigheter är ett nystartat bolag utifrån en fission. Den 9 oktober 2017 delades Huge Fastigheter AB upp i två bolag, Huge Bostäder AB och Huddinge Samhällsfastigheter AB, efter ett beslut i kommunfullmäktige i Huddinge. 

 • Huddinge Samhällsfastigheters omsättning år 2017 var 675 mnkr

Läs mer:

 Ladda ner fastighetsförteckning