Styrelse, organisation och ledning

Styrelse

Huddinge Samhällsfastigheter AB ägs av Huddinge kommun och styrelse utses av kommunfullmäktige. 

Styrelse

Ledning

Huddinge Samhällsfastigheters ledning består av VD samt representanter från åtta avdelningar i organisationen.

Ledning

Organisation

Organisation

Huddinge Samhällsfastigheter är organiserat i åtta avdelningar: Fastighetsförvaltning, Teknisk utveckling, Fastighetsutveckling, Flottsbro, IP & Ishallar, Ekonomi & Inköp, HR & Kommunikation samt  Administration & Service. Vi är 130 anställda.

Organisation