Organisation

Huddinge Samhällsfastigheter är organiserat i åtta avdelningar::

Fastighetsförvaltning, Teknisk utveckling, Fastighetsutveckling, Flottsbro, IP & Ishallar, Ekonomi & Inköp, HR & Kommunikation samt  Administration & Service. Vi är 120 anställda.

Huddinge Samhällsfastigheters VD har det övergripande ansvaret för bolagets verksamhet och har till sin hjälp en ledningsgrupp där alla strategiska beslut fattas. VD är föredragande i bolagets styrelse som är sammansatt utifrån det politiska styret i Huddinge kommun.

Styrelse

Huddinge Samhällsfastigheter AB ägs av Huddinge kommun och styrelse utses av kommunfullmäktige. 

Styrelse

Ledning

Huddinge Samhällsfastigheters ledning består av VD samt representanter från åtta avdelningar i organisationen.

Ledning