Vår kundtjänst via telefon är digital och hanteras av en AI-robot.

Vår kundtjänst via telefon är digital och hanteras av en AI-robot.

Om du behöver komma i kontakt med oss och samtalet av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd via direktnummer. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går. Här kan du läsa mer om hur vår digitala kundtjänst fungerar. 

Hoppa till innehållet

Per-Erik: "Min roll som fastighetsvärd handlar mycket om samarbete"

2019-05-06
EN DAG PÅ JOBBET: Tjugo minuter över åtta kör Per-Erik Häggström sin vita lilla skåpbil genom grinden på Förrådsvägen 2 i Huddinge och parkerar vid Huddinge Samhällsfastigheters huvudkontor.

HUSF_Forvaltning_2048px-0349.jpg
Per-Erik Häggström är fastighetsvärd på Huddinge Samhällsfastigheter.

Innan har han varit på lokalkontoret i Skogås och läst igenom nattens larmrapporter från väktarna och stämt av nya kundärenden och beställda jobb.

– Jag kallar det för att spela pingis, att bolla arbetsordrar hit och dit och ligga på entreprenörer så att vi kommer i mål snabbare.

Skydda från skadegörelse

HUSF_Forvaltning_2048px-9854.jpg
– Mitt fokus är att skydda våra fastigheter från skadegörelse, säger Mathias Lindqvist, säkerhetsspecialist på Huddinge Samhällsfastigheter. Här i samspråk med Per-Erik Häggström.

Det gemensamma fikat börjar om en halvtimme så Per-Erik hinner ta ett spontant möte med Mathias Lindqvist som är säkerhetsspecialist. De börjar prata om förskolornas utemöbler. Det har hänt att utemöblerna använts av ungdomsgäng under kvällar och helger för grillning. För att förhindra brand har möblerna därför kedjats fast en bit ifrån fasaderna.

– Mitt fokus är att skydda våra fastigheter från skadegörelse men samtidigt måste förskolorna kunna använda möblerna på ett vettigt sätt. Som att kunna flytta dem så att de står i skuggan när de ska äta mellis, säger Mathias Lindqvist.

– Kanske kan vi prova att använda vajer med lås, som pedagogerna har nyckel till? Då kan de flytta utemöblerna dit de behöver under dagarna men låsa fast när de stänger, säger Per-Erik Häggström.

Det är dags för fika. Per-Erik Häggström sätter sig med sina närmaste kollegor. Först är det lite tyst. Det är konstigt att fika med en fotograf cirklande runt gruppen. Men efter ett par minuter är den gemytliga stämningen tillbaka och skratten avlöser varandra.

HUSF_Forvaltning_2048px-9446.jpg
Det är dags för fika på Huddinge Samhällsfastigheters huvudkontor på Förrådsvägen 2.
HUSF_Forvaltning_2048px-9790.jpg
Det är konstigt att fika med en fotograf cirklande runt gruppen. Men efter ett par minuter är den gemytliga stämningen tillbaka och skratten avlöser varandra.

Per-Erik Häggström är fastighetsvärd. Det är en ny roll inom Huddinge Samhällsfastigheter, sedan några år tillbaka, som ersatt den tidigare rollen fastighetsskötare. Fastighetsvärdarna har större ansvar än vad fastighetsskötarna hade, framför allt som kundansvariga för de närmare 150 kommunala verksamheterna i Huddinge Samhällsfastigheters lokaler.

HUSF_Forvaltning_2048px-9688.jpg
– Fastighetsvärdens roll handlar mycket om samarbete, både med hyresgästerna och med andra yrkesroller i vår egen organisation, säger Per-Erik Häggström.

– Fastighetsvärdens roll handlar mycket om samarbete, både med hyresgästerna och med andra yrkesroller i vår egen organisation, säger Per-Erik Häggström. Vissa mindre kundärenden och felanmälningar kan jag fixa direkt på plats men rollen är mycket bredare. Ofta behöver jag agera beställare mot entreprenörer eller mina kollegor för att kunna hjälpa hyresgästerna på bästa sätt när något behöver åtgärdas.

– Som fastighetsvärd ställs jag ofta inför nya utmaningar, saker som jag inte gjort tidigare. Det är inte alltid bekvämt, men samtidigt gör variationen att det sällan blir tråkigt. Det är väldigt fint att känna hur andra funktioner stöttar mig för att vi ska kunna leverera så bra som möjligt, säger Per-Erik Häggström. Jag uppskattar också friheten som finns i min roll. Jobben ska bli utförda såklart men jag styr själv hur jag lägger upp uppdragen.

Det är väldigt fint att känna hur andra funktioner stöttar mig för att vi ska kunna leverera så bra som möjligt.

Per-Erik Häggström, fastighetsvärd

Noggrann och ordningsam

Efter fikat tittar Per-Erik in hos Therese Pettersson, som arbetar som arbetsledare på trädgårdsavdelningen.

– Vi på trädgårdsavdelningen samarbetar mycket med fastighetsvärdarna. Vi bollar idéer och försöker komma fram till gemensamma lösningar, säger Therese Pettersson.

HUSF_Forvaltning_2048px-9942.jpg
– Vi på trädgårdsavdelningen samarbetar mycket med fastighetsvärdarna. Vi bollar idéer och försöker komma fram till gemensamma lösningar, säger Therese Pettersson som arbetar som arbetsledare.

– Per-Erik är noggrann och ordningsam. Om han kan så hjälper han också gärna till och fixar saker. Han lägger inte automatiskt över kundärenden och arbetsordrar till oss bara för att de har koppling till trädgårdsarbete utan försöker ofta lösa det själv om han ändå är på plats hos hyresgästen.

Större frågor som berör flera delar av organisationen tar Per-Erik Häggström till förvaltaren Ainika Narits.

– Fastighetsvärden är bred i sin kunskap men inte expert på allt. I rollen ingår att veta när det till exempel kan krävas hjälp från någon med huvudfokus på ventilation och vilka ändringar i en fastighet som kan påverka brandsäkerheten, säger Ainika Narits.

En annan person som Per-Erik Häggström arbetar nära är Inger Traav. Hon är administratör på förvaltningsavdelningen och har bland annat koll på fakturahantering och protokoll.

Idag sitter hon en stund med Per-Erik och Ainika för att prata om vårens kommande verksamhetsmöten, som är ett sätt att möta hyresgästerna utanför de felanmälningar och kundärenden som görs via webben eller telefon.

– Det är Per-Erik Häggström som håller i dessa möten men jag som sköter allt administrativt runt omkring, säger Inger Traav.

HUSF_Forvaltning_2048px-0036.jpg
Per-Erik Häggström planerar vårens kommande verksamhetsmöten tillsammans med Inger Traav och Ainika Narits.

– Vi har sett väldigt positiva resultat av de här mötena. De dokumenteras och följs upp och det strukturerade upplägget hjälper oss att leverera på en jämn, hög nivå, säger Ainika Narits. Det uppskattar hyresgästerna.

Verksamhetsmötena är också ett forum där Per-Erik Häggström och hans kollegor kan vara nyfikna på vad hyresgästerna har för planer för framtiden.

– Genom att vara nära våra hyresgäster kan vi vara förberedda och agera snabbt när verksamheten utvecklas och behoven i fastigheten förändras. Det är alltid positivt att möta hyresgäster och se hur vi kan möta deras behov. Men också att få möjlighet att föra fram hur vi tänker för att skapa ett samförstånd. Det är viktigt för mig, säger Per-Erik Häggström.

Verksamhetsmöten hjälper oss att leverera på en jämn och hög nivå.

Ainika Nairits, förvaltare

Fakta: Verksamhetsmöte

Under ett verksamhetsmöte följer Huddinge Samhällsfastigheter och hyresgästen upp viktiga strategiska frågor för båda parter, till exempel gemensamma myndighetskrav, drifts- och underhållsfrågor, kontaktvägar och kontaktpersoner, pågående och kommande behov av projekt, vad som har hänt sedan senaste mötet och vem som ska göra vad till nästa möte.

HUSF_Forvaltning_2048px-0342.jpg
Efter mötet på Förrådsvägen sätter sig Per-Erik i bilen. Det tar ungefär 20 minuter till Skogås.

Efter mötet på Förrådsvägen sätter sig Per-Erik i bilen. Det tar ungefär 20 minuter till Skogås. I matsalen i Östra gymnasiet i Skogås träffar Per-Erik driftteknikern och kollegan Christian Oskarsson.

Under lunchen på 45 minuter är Per-Erik noga med att logga ur sig från telefonen.

– Jag gör det för min egen skull, jag behöver äta i lugn och ro. Skulle det hända något akut så kan fastighetsjouren ringa igenom, så jag är inte orolig att jag ska missa något viktigt, säger Per-Erik Häggström.

Förändrade krav och önskemål

När de lämnar sina tallrikar vid diskstationen möts de av glassutdelning med anledning av att skolans rektor, Stefan Vilkman, har utsetts till Årets chef 2019 av tidningen Chef.

”Med innovation och nytänk har han skapat en arbetsplats i framkant där människor vill vara, verka och utvecklas” löd motiveringen.

Och visst känns skolan annorlunda än många andra gymnasieskolor. Mer som ett universitetscampus än som en kommunal skola.

– Skolans ledning välkomnar eleverna att vara kvar i skolan så länge de vill. Inte bara för att plugga, rektorn vill att eleverna ska känna att det är deras ställe och att de gärna får hänga här även långt efter skoltid, säger Per-Erik Häggström.

HUSF_Skogås-1008020.jpg
På Östra gymnasiet välkomnar skolans ledning eleverna att vara kvar i skolan så länge de vill. Det ställer speciella krav på säkerhetsarbetet i skolan.

Det ställer speciella krav på säkerhetsarbetet i skolan, något som Per-Erik löser tillsammans med Huddinge Samhällsfastigheters säkerhetsspecialist.

– Den verksamhetsutveckling som sker här på Östra gymnasiet är ett bra exempel på hur vi måste vara beredda att anpassa oss efter förändrade krav och önskemål från våra hyresgäster, säger Per-Erik Häggström.

Vi måste vara beredda att anpassa oss efter förändrade krav och önskemål från våra hyresgäster.

Per-Erik Häggström, fastighetsvärd
HUSF_Forvaltning_2048px-0229.jpg
Bo Milton, biträdande rektor och Anders Högberg, vaktmästare på Östra gymnasiet tillsammans med drifttekniker Christian Oskarsson och fastighetsvärd Per-Erik Häggström.

Klockan är 12.30. Per-Erik och Christian går upp till skolans konferensdel. Här träffar de Bo Milton, biträdande rektor och Anders Högberg, vaktmästare på Östra gymnasiet.

I takt med att fler och fler skaffar elcykel eller andra dyrbara cyklar har behovet av ett cykelrum uppkommit.

HUSF_Forvaltning_2048px-0207.jpg
– Jag uppskattar att Per-Erik ibland dyker upp spontant här på skolan så att man kan prata lite mer informellt, säger Bo Milton.

– Nu kan vi berätta om det för Per-Erik och så får han börja dra i trådarna. Det handlar ju både om utformning, placering, bygglov. Det lämnar vi över till honom och så återkommer han med ett förslag som vi får besluta om, säger Bo Milton.

– Jag uppskattar att Per-Erik ibland dyker upp spontant här på skolan så att man kan prata lite mer informellt. Det är ett bra komplement till verksamhetsmötena.

Digitalisera brandskyddsarbetet

Efter mötet på Östra Gymnasiet passar Per-Erik på att pricka av några SBA-undersökningar i fastigheten. SBA står för systematiskt brandskyddsarbete och är ett av fastighetsvärdens ansvarsområden. Per-Erik trycker ner ett verktyg i golvet i ett elskåp. Materialet är mjukt och ger lätt vika för verktyget.

– De har använt fel typ av isolering här, det ska vara hårdare för att stå emot värmen bättre så att inte branden sprider sig mellan våningsplanen, säger Per-Erik Häggström och gör en anteckning.

Det pågår ett pilotprojekt för att digitalisera Huddinge Samhällsfastigheters SBA.

– Det är ett spännande arbete. Det är viktigt att vi inte står still! Går man inte framåt går man bakåt.

HUSF_Forvaltning_2048px-0376.jpg
Per-Erik Häggström passar på att pricka av några SBA-undersökningar i Östra gymnasiet.
HUSF_Forvaltning_2048px-0285.jpg
– Att kontera fakturor ger mig kontroll på utgifterna, säger Per-Erik Häggström.

Tillbaka på kontoret i Skogås loggar Per-Erik in på sin dator. Där väntar ett gäng fakturor från entreprenörer på att konteras.

– Att göra det här ger mig kontroll på utgifterna. Eftersom det är jag som beställt jobben ser jag direkt om något är orimligt eller fel. Som kommunalt bolag är det viktigt att vi är kostnadsmedvetna och ansvarsfulla. Vi har ett ansvar att göra det bästa både för våra hyresgäster och kommunens invånare.

Vi har ett ansvar att göra det bästa både för våra hyresgäster och kommunens invånare.

Per-Erik Häggström, fastighetsvärd

Fakta: Fastighetsvärdens arbetsuppgifter

  • Huvudsaklig kontaktperson och kundansvarig mot hyresgästerna.
  • Har ansvar för lokalunderhåll och att fel åtgärdas samt att övriga kundärenden hanteras.
  • Gör SBA ronderingar (Systematiskt brandskyddsarbete)
  • Håller i verksamhetsmöten med hyresgäster
  • Har ansvar för att Huddinge Samhällsfastigheters lokaler är i gott skick.
  • Fördelar arbetsordrar och utför sitt arbete i nära samverkan med elektriker, drifttekniker, trädgårdspersonal, entreprenörer och förvaltare.

Text och foto: Ola Jacobsen
Vad tycker du om samarbetet med Huddinge Samhällsfastigheter?

Anders Högberg

Anders Högberg

Vaktmästare på Östra gymnasiet

– Jag är nöjd! Vi har alltid haft ett väldigt bra samarbete, inte bara med Per-Erik utan även med driftteknikerna, elektrikerna och trädgårdsgruppen. De har förståelse för att vi har behov av att göra ändringar, även om skolan är ganska nybyggd. Det är bra att ha fastighetsvärden som kontaktperson. Han kan nästan alltid ge ett snabbt utlåtande och sedan återkomma med detaljer efter att ha pratat med andra funktioner inom Huddinge Samhällsfastigheter eller en entreprenör. Han är otroligt effektiv och lyhörd för våra behov.

 

Det finns flera delar i vår reportageserie!

Det finns flera delar i vår reportageserie!

Hos oss finns allt från engagerade projektutvecklare till fastighetsvärdar och upphandlare. I reportageserien En dag på jobbet delar vi med oss av arbetsglädje och kompetens.

Läs alla reportage

 

Publicerad:

Senast uppdaterad: