Vår kundtjänst via telefon är digital och hanteras av en AI-robot.

Vår kundtjänst via telefon är digital och hanteras av en AI-robot.

Om du behöver komma i kontakt med oss och samtalet av någon anledning inte fullföljs korrekt, kontakta din fastighetsvärd via direktnummer. Vi uppdaterar AI:t löpande och det blir mer intelligent allteftersom tiden går. Här kan du läsa mer om hur vår digitala kundtjänst fungerar. 

Hoppa till innehållet

Så arbetar styrelsen för att stärka Huddinge Samhällsfastigheter

EN DAG PÅ JOBBET: Redan när man närmar sig lokalen hörs de intensiva samtalen som ett böljande sorl. Under en hel dag har styrelsen och ledningsgruppen för Huddinge Samhällsfastigheter samlats för en gemensam strategidag.

Nu är det eftermiddag och de har delats in i grupper där styrelseledamöterna matchats med olika funktioner i ledningsgruppen utifrån sin specialkompetens. De sitter utspridda i grupper om fyra-fem personer och diskuterar olika frågor, som hur man ska attrahera och behålla kompetens inom bolaget, eller hur förvaltningen kan arbeta ännu närmare kunderna. 

HUSF_Styrelse_2048px-1003550.jpg
Henrik Örneblad, vd Huddinge Samhällsfastigheter.

Huddinge Samhällsfastigheter styrs av ägaren Huddinge kommun genom ägardirektiv och styrelseledamöterna utses av partierna i kommunfullmäktige. En av styrelsens viktigaste uppgifter är att bredda perspektivet och hjälpa vd:n att lyfta blicken, att se bredare och längre.  

– Ambitionen att ledamöterna ska ha en viss inriktning mot olika områden som är relevanta för ett fastighetsbolag har verkligen slagit igenom i den här styrelsen, säger Huddinge Samhällsfastigheters vd, Henrik Örneblad.

Både jag och hela ledningsgruppen har ett väldigt fint stöd från de olika ledamöterna inom många områden och från styrelsen som helhet.

Henrik Örneblad, vd

Under en paus mellan strategidagens olika möten och samtal berättar styrelsens ordförande Tomas Hansson (KD) att han har själv arbetat som kommunalråd i många år och tar med erfarenheten från den kommunala verksamheten i arbetet med Huddinge Samhällsfastigheter.

HUSF_Styrelse_2048px-1003534.jpg
Tomas Hansson, styrelseordförande Huddinge Samhällsfastigheter

– Min bakgrund ger mig större förståelse för verksamheten som bolagets kunder bedriver, deras behov och den kommunala situationen. Den bakgrunden är viktig för att kunna utveckla bolaget så att det ger maximal nytta för hyresgästerna, och ytterst medborgarna i Huddinge kommun, säger Tomas Hansson. 

Huddinge Samhällsfastigheter är ett självkostnadsbolag, vilket innebär att hyresintäkterna finansierar hela verksamheten. Bolaget bidrar också med viktig kompetens inom fastighetsutveckling till kommunen.  

– Vi går från en situation där Huddinge kommun genom bolag har ägt alla samhällsfastigheter, till att släppa in privata aktörer på 50 procent av det som byggs nytt, säger Tomas Hansson.  

Vi vill vara kommunens naturliga fastighetspartner, både genom att bygga själva, men också som stöd till kommunen så att de kan ställa rätt krav när andra bygger.

Tomas Hansson, styrelseordförande

Under strategidagen drar bolagets styrelse och ledningsgrupp tillsammans upp strategier och målsättningar för nästa år.  

– Vi arbetar tillsammans med ledningsgruppen för att få en ökad bredd och fler infallsvinklar i det strategiska arbetet. Ledningsgruppen samlar upp och återkommer med förslag vad vi ska prioritera under 2020. Dialogen och samarbetet känns väldigt bra. Vi i styrelsen känner att vi kan bidra en hel del i bolagets arbete, säger Tomas Hansson.

Genusperspektiv

Nujin Alacabek Darwich (V) är suppleant i styrelsen. Nu på eftermiddagen sitter hon i gruppen som behandlar kompetens och personalförsörjning. Här lyfter hon frågan om att få in fler kvinnor i förvaltningen och på tekniksidan.  

HUSF_Styrelse_2048px-1003593.jpg
Nujin Alacabek Darwich till vänster i bild i samtal med Huddinge Samhällsfastigheters ekonomichef Karin Iversen och HR Chef Marie Brumark.

Jag försöker bidra med miljö- och hållbarhetstänk och genusperspektiv.

Nujin Alacabek Darwich (V)

– Man är så van i bolagen att det är få kvinnor som arbetar inom tekniska yrken, så vi behöver arbeta aktivt för att skapa ett intresse hos fler kvinnor att arbeta här. Det är viktigt att skapa det intresset tidigt hos tjejer, till exempel genom att ha genuskompetenta syokonsulenter i skolan. Men vi inom Huddinge Samhällsfastigheter måste också bidra, till exempel genom att se till att i vår egen marknadsföring vara representativa, både när det gäller kön, etnisk bakgrund och ålder. Som kommunalt bolag ska vi vara en förebild och visa att det är möjligt, säger Nujin Alacabek Darwich  

HUSF_Styrelse_2048px-1003511.jpg
HUSF_Styrelse_2048px-1003604.jpg
Åke Wickberg i samspråk med bland annat Håkan Lindblom till höger som är chef fastighetsutveckling

Åke Wickberg (MP) är ordinarie ledamot i styrelsen för Huddinge Samhällsfastigheter. Han är ekonom, och intresserad av att bolaget sköts på ett effektivt sätt.  

Det är både en viktig verksamhet för kommuninvånarna och ett bolag som hanterar mycket av kommunens pengar. Vår genomgång av den strategiska planen har varit viktigt då vi har väckt frågor som bolaget kan föra vidare för att modifiera sina strategier.  

Ökat byggande förändrar framtidens förvaltning

– Idag har vi bland annat resonerat om gränsdragningsproblematik i ansvarsfördelningen mellan hyresgäst och fastighetsägare och det faktum att ett kraftigt ökat byggande gör att bolagets förvaltning i framtiden kanske kommer att se annorlunda ut än idag. Det behöver göras en analys av bolagets styrkor och svagheter i förvaltningen så att vi är förberedda på eventuella förändringar i framtiden. Här är styrelsens roll att påtala utmaningar, men processen drivs av ledningen, säger Åke Wickberg  

HUSF_Styrelse_2048px-1003440.jpg
Tove Axelsson tillsammans med förvaltningschef Timo Björkholm

Tove Axelsson (S) är domarutbildad jurist och arbetar vid sidan av sina politiska uppdrag som rättssakkunnig. 

– Jag bidrar med andra perspektiv och har deltagit både strategiskt och som bollplank när det gäller arbetet som rör olika juridiska frågeställningar som t.ex. offentlighet, sekretess och dataskydd, säger Tove Axelsson.

Från min plats i styrelsen försöker jag bevaka att vi som kommunalt bolag lever upp till de regelverk som finns.

Tove Axelsson (S)

Ökad kundnöjdhet

Hon är också engagerad för att bolaget ska verka för alla som bor i Huddinge, både barn, skolungdomar och äldre, men även alla som nyttjar bolagets olika idrottsanläggningar.  

Vi har diskuterat strategi för hur vi ska bli ännu bättre på att uppfylla det uppdrag vi har. Ofta handlar våra beslut om att bygga nytt och då ska vi bygga rätt, bra och billigt. Men vårt fastighetsbestånd består både av nya och gamla byggnader och vi måste kunna investera i de äldre fastigheterna för att behålla kvaliteten. Det måste också få kosta, säger Tove Axelsson.  

En annan viktig fråga som de diskuterat i Tove Axelssons grupp under dagen är hur bolaget kan öka kundnöjdheten och vikten av att arbeta med utemiljön för att lyfta den dagliga upplevelsen hos de som använder fastigheterna. 

Det behöver inte alltid kosta så mycket, här har vi mycket att lära av goda exempel i den egna verksamheten.  

HUSF_Styrelse_2048px-1003499.jpg
Rikard Lingström

Rikard Lingström (S) är ordinarie ledamot i styrelsen. Till vardags arbetar han som chef på Arbetsförmedlingen, och har stor erfarenhet av personalfrågor.  

– Jag tycker att det är viktigt att vi tittar på hur vi ska klara de stora investeringar som bolaget och hela kommunkoncernen står inför. Hur vi bygger, vad ska vi ha för ambitioner när det gäller kvalitet, energi och miljö för att klara av de volymer som måste byggas de kommande åren för att klara av kommunens växande behov, säger Rikard Lingström

Bygga för framtidens kapital – barn och ungdomar

Thomas Hanbo (DP)* är den nyaste styrelseledamoten, då han valdes in som ersättare i januari 2019. Dagens strategidag är hans första i den nya rollen.  

HUSF_Styrelse_2048px-1003456.jpg
Tomas Hanbo

– Jag lär mig mer och mer, jag ser saker och jag har lämnat en och annan idé som de kan implementera. Jag har stor erfarenhet av att driva företag och om den kommunala världen kan bli lite mer affärsmässig och inte bara full av visioner så kanske jag har lämnat ett bidrag, säger Thomas Hanbo 

HUSF_Styrelse_2048px-1003432.jpg
Cecilia Sundberg tillsammans med kontorschef Ann-Charlotte Rousset.

För ledamoten Cecilia Sundberg (M) är det viktigt att styrelseuppdraget inte handlar om partipolitik utan om att driva bolaget framåt.  

Jag sitter här på grund av min gedigna kunskap i ämnet. Jag brinner för att driva frågor gällande förskole- och skollokalers utformning och för att få vara med och bygga för framtidens kapital, det vill säga våra barn och ungdomar. Att vara med och påverka deras miljö och utveckling är spännande och roligt, säger Cecilia Sundberg.  

Det viktigaste är att genom styrelsen ge inspel till den strategiska planen.

Cecilia Sundberg (M)

 Vi är ett kommunalt bolag och har vissa andra förutsättningar, det är våra skattepengar så det är viktigt att vi gör rätt saker med dem.

Text & bild: Ola Jacobsen

Styrelse

Ledning

* Tomas Hanbo (DP) ersattes i december 2019  av Jonas Andersson (DP)

Det finns flera delar i vår reportageserie!

Det finns flera delar i vår reportageserie!

Hos oss finns allt från engagerade projektutvecklare till fastighetsvärdar och upphandlare. I reportageserien En dag på jobbet delar vi med oss av arbetsglädje och kompetens.

Läs alla reportage

Publicerad:

Senast uppdaterad: